3 marca 2020 r. rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Przewiduje on m.in. wprowadzenie odrębnego i szybkiego postępowania o nakazanie osobie stosującej przemoc domową opuszczenia mieszkania i zakazanie zbliżania się do niego.

Na wtorkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że ustawa daje „skuteczne narzędzia policji i innym organom do tego, aby reagować natychmiast, by zapobiegać dramatom, które są związane z przemocą”. Projekt – zwany także „ustawą antyprzemocową” – był zapowiadany w czerwcu ubiegłego roku.

„Ta ustawa jest właśnie po to, żeby w tego rodzaju sytuacjach można było reagować według zupełnie odmiennej filozofii. To sprawca, ten, który jest powodem nieszczęścia całej rodziny, natychmiast w momencie wydania decyzji przez policję będzie musiał opuścić dom” – mówił na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro.

Ustawa przewiduje nadanie nowego uprawnienia Policji i Żandarmerii Wojskowej do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarą mieszkania lub zakazu zbliżania się do niego. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni. Decyzja funkcjonariuszy będzie natychmiast wykonalna, również przy użyciu środków przymusu. Sąd będzie mógł udzielić zabezpieczenia przez przedłużenie nakazu lub zakazu wydanego przez policję. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia sąd rozpatrzy bezzwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od jego złożenia.  Zgodnie z zawartą w projekcie nowelizacją Kodeksu wykroczeń, osoba niestosująca się do zakazu bądź nakazu będzie podlegała karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Według statystyk policji rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. W 2019 roku za pomocą procedury Niebieskie Karty wpłynęło ponad 88 tys. zgłoszeń o ofiarach przemocy w rodzinie.

Jak podaje resort nowe przepisy wzorowano na rozwiązaniach stosowanych w innych państwach. Podobne obowiązują między innymi w Austrii, Czechach i Hiszpanii.

Polecamy także:

CBOS: 34 proc. dorosłych dopuszcza się kar fizycznych wobec dzieci

Przemoc w rodzinie. Czym jest i jak sobie z nią poradzić?

Instytucje zajmujące się pomocą osobom doświadczającym przemocy domowej

Przemoc w rodzinie. Pomoc znajdziesz, dzwoniąc na „Niebieską Linię”

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.