Przemoc w rodzinie. Pomoc znajdziesz, dzwoniąc na „Niebieską Linię”

Osoby mające styczność z przemocą w rodzinie mogą skorzystać z bezpłatnego, ogólnopolskiego telefonu zaufania „Niebieska Linia”, działającego przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).