Instytucje zajmujące się pomocą osobom doświadczającym przemocy domowej

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie nie są skazane na samotne radzenie sobie z tym problemem. Wsparcia udzieli im szereg instytucji, do których mogą zgłosić się po pomoc doraźną, psychologiczną i terapeutyczną czy udzielenie schronienia.