Osoby mające styczność z przemocą w rodzinie mogą skorzystać z bezpłatnego, ogólnopolskiego telefonu zaufania „Niebieska Linia”, działającego przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Pomoc Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” uzyskamy za darmo, pod numerem telefonu 800 12 00 02. Linia jest czynna non stop.

– „Niebieska Linia” jest przeznaczona dla wszystkich, którzy doznają przemocy, dla sprawców przemocy, dla jej świadków; dla wszystkich tych, którzy w tym nurcie pracują albo obserwują takie zjawisko – tłumaczy dyrektor Agencji Krzysztof Brzózka.

Dzwoniąc na „Niebieską Linię”, uzyskamy wsparcie i fachową pomoc psychologiczną, informacje na temat obowiązujących w Polsce procedur i przepisów, a także dowiemy się o najbliższych placówkach, które mogą udzielić nam pomocy.

Linia oferuje specjalne dyżury w języku angielskim i rosyjskim, a także konsultacje prawników oraz rozmowy w języku migowym za pośrednictwem komunikatora internetowego skype.

Pogotowie podejmuje też interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej, a także kontaktuje się z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy potrzebującym.

– Mamy kilkanaście tysięcy telefonów i blisko 2 tys. bezpośrednich interwencji rocznie – informuje szef PARPA.

Więcej o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie można przeczytać na jego stronie internetowej: http://www.niebieskalinia.info.

Połączenie z „Niebieską Linią” uzyskamy, wybierając w telefonie numer: 800 12 00 02.

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.