3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities). Został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r., zamykając trwającą od 1983 r. Dekadę Osób Niepełnosprawnych.  

Głównym celem święta jest promowanie praw i włączania osób z niepełnosprawnościami w aspekcie politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Zrównoważony rozwój: Nadzieja w technologii”.

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres w przesłaniu na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2019 zwrócił uwagę, że „choć jeszcze dużo jest do zrobienia w tej sprawie, to jednak widoczny jest poważny postęp w budowaniu inkluzywnego świata dla wszystkich ludzi”.

W tym Międzynarodowym Dniu potwierdzam raz jeszcze zobowiązanie Organizacji Narodów Zjednoczonych do współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, by budować zrównoważoną, inkluzyjną i lepszą przyszłość dla wszystkich ludzi – przyszłość pozwalającą kobietom, mężczyznom, dziewczętom i chłopcom z niepełnosprawnościami  rozwijać swój potencjał” – wskazał António Guterres.

W Polsce swoje życzenia dla osób z niepełnosprawnościami złożyło m.in. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

„Wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich bliskim życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu radości w codziennym życiu. Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów zawsze towarzyszy Państwu uśmiech i życzliwość” – podkreśliło biuro Krzysztofa Michałkiewicza.

 

Likwidacja barier przede wszystkim

Niezwykle ważną rolę w likwidacji barier odgrywają takie placówki, jak Środowiskowe Domy Samopomocy, Zakłady Aktywności Zawodowej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Za ich sprawą dziesiątki tysięcy osób w Polsce może pełniej uczestniczyć w życiu społecznym. Ponadto kluczową rolę w rehabilitacji społecznej odgrywa zwiększanie możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez osoby z niepełnosprawnościami. Pracodawcy, którzy zatrudniają takie osoby, mogą starać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wsparcie systemowe wciąż potrzebne

Głównym wsparciem ze strony polskiego rządu jest wieloletni, kompleksowy projekt „Dostępność+” przewidziany do realizacji na lata 2018-2025. Wartość inwestycji w jego ramach wyniesie ok. 23 mld zł. Dotyczy on ośmiu obszarów: architektury, cyfryzacji, edukacji, konkurencyjności i koordynacji, służby zdrowia, transportu i usług.

Oprócz tego, 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej fundusz ma być zasilony w roku 2020 łączną kwotą ok. 1,8 mld złotych.

Według WHO z jakąkolwiek formą niepełnosprawności żyje na świecie ok. 1 mld ludzi. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce mieszka co najmniej 3,8 mln osób niepełnosprawnych. To 1/10 obywateli naszego kraju.

 

Zobacz także:

Jakie dodatkowe uprawnienia ma osoba niepełnosprawna w pracy?

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych w mieście

Dziecko z niepełnosprawnością w szkole

 

Marcin Loch/Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.