Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest umożliwienie usługi opiekuna osobistego, który ma być wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami.