1 października 2019 r. ruszyła pierwsza edycja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Celem projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wprowadzenie usługi opiekuna osobistego, który ma być wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródłem dofinansowania programu jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie będzie udzielane przy wykonywaniu codziennych czynności, jak również w czasie aktywności społecznej. Program zakłada także przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Inicjatywa skierowana jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osobistym asystentem takiej osoby może być tylko i wyłącznie ktoś, kto posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – asystent osoby niepełnosprawnej, ale również ci, którzy posiadają minimum roczne doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym. W tym przypadku osoba starająca się o stanowisko asystenta musi mieć co najmniej wykształcenie średnie.

Do obowiązków oraz zadań opiekuna należeć będzie robienie zakupów, wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych oraz pomoc w dojazdach, np. na rehabilitację, terapię czy do ośrodków kultury.

„Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. w godz. 7:00 – 22:00. W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług będą mogły zostać zmienione” – informuje na swojej stronie internetowej MRPiPS.

Należy zaznaczyć, że korzystanie z usług będzie bezpłatne, a wszystkie koszty takie jak bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenie i wynagrodzenie pokrywa Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Aby skorzystać z usługi osobistego asystenta, osoba niepełnosprawna musi złożyć do urzędu powiatu lub gminy kartę zgłoszenia do programu. Powinna ona zawierać informacje o uczestniku: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. Należy podać również informację na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej.

Według [danych] Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce – zależnie od systemu kwalifikacji – mieszka od 3,8 do blisko 5 mln osób niepełnosprawnych.

Więcej o projekcie można przeczytać [tutaj].

Agata Mieczkowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.