Na świecie wyraźnie nasila się zjawisko przemocy domowej. Przyczyną tego są ograniczenia wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. UNICEF Polska podkreśla, że „w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się dzieci”.

Problem częstszego występowania przemocy w rodzinie dotyczy krajów zmagających się z epidemią, w tym Polski. Od połowy marca 2020 roku w naszym kraju zostały zamknięte m.in. szkoły i przedszkola, a nauka odbywa się w formie zdalnej, za pomocą internetu. Tym samym opieka nad dziećmi w pełni spoczywa na rodzicach, którzy nie zawsze są w stanie pogodzić z nią swoją pracę. Utrudnione zadanie mają ponadto zapobiegające przemocy domowej gminne zespoły interdyscyplinarne [czytaj więcej] oraz policja, która angażując się w liczne działania dotyczące epidemii ma ograniczone możliwości kontroli rodzin objętych antyprzemocową procedurą „Niebieskie karty”. Jak podaje UNICEF Polska „organizacje prowadzące telefony zaufania informują o coraz większej liczbie zgłoszeń ze strony najmłodszych”.

„Izolacja i brak kontaktów z innymi osobami sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej. Pracownicy UNICEF ze wszystkich krajów, gdzie występuje koronawirus, alarmują, że sytuacja dzieci staje się coraz trudniejsza” – czytamy na stronie polskiego oddziału UNICEF.

W związku z zamknięciem placówek edukacyjnych dzieci nie mają kontaktu z osobami, które mogłyby im pomóc. Izolacja może też negatywnie wpływać na stan psychiczny najmłodszych. Ważne jest, by adekwatne instytucje w czasie epidemii obserwowały rodziny, w których przemoc występowała już wcześniej. Pomóc mogą także m.in. sąsiedzi.

„Każdy z nas powinien w tym trudnym czasie być bardziej wyczulony na sygnały świadczące o przemocy domowej. Nie bójmy się ich zgłaszać do odpowiednich służb” – apeluje Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Instytucje powołane do walki z przemocą podczas epidemii pracują zdalnie, ale dzieci nie zawsze mają możliwość odbycia swobodnej rozmowy telefonicznej. UNICEF Polska wystosował zestawienie działań, jakie mogą podjąć organizacje państwowe oraz samorządowe w obecnej sytuacji epidemicznej:

– Przygotowanie i wdrożenie zaleceń dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej w czasie epidemii instytucjom realizującym zadania w tym zakresie.

– Stałe i regularne monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach, które zostały objęte procedurą „Niebieskie Karty” lub w których dochodziło do zjawiska przemocy domowej.

– Prowadzenie dodatkowych działań informacyjnych, o tym, gdzie dzieci i ich rodziny mogą uzyskać pomoc, wykorzystując różnorodne kanały dotarcia (wiadomości SMS, wiadomości mailowe, informacje na portalach społecznościowych, informacje przekazywane przez nauczycieli w czasie nauczania zdalnego).

– Zapewnienie lokalnego kontaktu telefonicznego lub mailowego do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych w celu uzyskania porady i wsparcia.

– Monitorowanie sytuacji żywieniowej i edukacyjnej dzieci przebywających w rodzinach dotkniętych przemocą oraz szybkie kierowanie właściwego wsparcia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

 

Czytaj także:

Instytucje zajmujące się pomocą osobom doświadczającym przemocy domowej

Utrudniona walka z przemocą w rodzinie

 

 

Honorata Szkudlarek/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.