Utrudniona walka z przemocą w rodzinie

Koronawirus SARS-CoV-2 oraz związany z nim stan epidemii ograniczyły działalność gminnym zespołom interdyscyplinarnym zapobiegającym przemocy domowej.