Na świecie każdego dnia dochodzi średnio do 45 ataków na dzieci. Z badań opublikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) wynika, że w 2018 roku odnotowano ponad 24 tys. przypadków łamania praw nieletnich. Najpoważniejsze to m.in. zabijanie, przemoc seksualna i porwania – wskazuje UNICEF.

4 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji – święto ustanowiono na mocy rezolucji ONZ 19 sierpnia 1982 roku. Główną ideą jego uchwalenia było zjawisko agresji stosowanej wobec dzieci i młodzieży w miejscach, gdzie toczą się walki zbrojne.

Celem Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji jest zwrócenie uwagi na zjawisko prześladowań najmłodszych. Problem przemocy wobec dzieci występuje szczególnie w krajach, gdzie trwają wojna oraz konflikty zbrojne. Nierzadko dzieci zmuszane są tam do podjęcia służby wojskowej lub niewolniczej pracy. Stają się też ofiarami przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej.

Zjawisko znęcania się nad dziećmi nie występuje tylko w państwach ogarniętych wojną. Również w Europie, w tym w Polsce, problem ten dotyka dużej części osób nieletnich.

„W 2018 roku 43657 osób małoletnich zostało pokrzywdzonych przestępstwem w tym 4359 zostało ofiarami znęcania się nad rodziną (art. 207 Kodeksu Karnego)” – informuje polska policja.

Na podstawie danych pozyskanych w ramach procedury „Niebieska Karta” podejrzewa się, że w tym samym roku ofiarami przemocy w rodzinie było 19172 dzieci.

Prawa dziecka po raz pierwszy uwzględniono w 1924 roku w Deklaracji Genewskiej. Najważniejszym dokumentem określającym prawa najmłodszych jest „Konwencja O Prawach Dziecka”.

„Państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw, a wszystkie instytucje państwowe i ich przedstawiciele: np. policjanci, sędziowie, lekarze, nauczyciele, urzędnicy… etc muszą przestrzegać praw dziecka bo tak stanowi prawo” – wskazuje UNICEF.

W polskim prawie istnieją przepisy, które chronią nieletnich. Według art. 207 Kodeksu karnego łamanie praw dziecka grozi poważnymi konsekwencjami karnymi.

„§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12” – Dz.U.2019.0.1950, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

 

W sytuacji, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dzieci, należy zgłosić to odpowiednim służbom dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Dla dzieci będących ofiarami przemocy powstał telefon zaufania 116 111. Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest pierwszą ogólnopolską linią, której zadaniem jest pomoc ludziom młodym w trudnych sytuacjach. Dzieci oraz młodzież mogą opowiedzieć konsultantom o swoich problemach, w tym o zjawisku agresji. [czytaj więcej].

W Polsce działa również [Niebieska Linia], która radzi jak postępować w sytuacji agresji domowej. Telefon zaufania jest czynny całodobowo. Można z niego skorzystać dzwoniąc pod numer 800 12 00 02.

 

Zobacz również:

Przemoc w rodzinie. Czym jest i jak sobie z nią poradzić?

UNICEF Polska: W czasie epidemii znacząco nasila się przemoc domowa wobec dzieci

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.