W ramach [Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”] można dowiedzieć się, jakie przysługują prawa, badania oraz na jakie formy wsparcia zdrowotnego i socjalnego mogą liczyć przyszłe mamy i rodziny. Informator pomoże przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. 

Wszelkie informacje kobiety w ciąży i ich rodziny otrzymają: w przychodni, w szpitalu, w ośrodkach pomocy społecznej, w instytucjach wsparcia rodziny czy od asystenta rodziny.

Z uprawnień może skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina. Pomoc dotyczy informacji nt. rozwiązań wspierających rodzinę.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, bądź nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.

Należy pamiętać, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz u farmaceuty.

„Wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia  [„Ciąża i Poród”], który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka” – informuje resort zdrowia.

 

Asystent rodziny

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina mają prawo by skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości, a także – mając upoważnienie – załatwi wiele spraw w instytucjach.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Asystent rodziny pracuje w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny. Zdarza się, że jest on zatrudniony w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.

Asystent rodziny doradzi, jakie formy wsparcia istnieją, z czego mogą skorzystać kobiety w ciąży i ich rodziny, jak pielęgnować i opiekować się niemowlęciem czy pomoże w sprawach urzędowych, w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, policji, urzędów i innych instytucji. [czytaj więcej]

 

Polecamy także:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Jakie świadczenia i programy pomocowe są dostępne dla rodzin z dziećmi

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.