Jakie świadczenia i programy pomocowe są dostępne dla rodzin z dziećmi

Urlopy rodzicielskie, świadczenie „500 plus” czy Program „Mieszkanie plus” to tylko niektóre z udogodnień, jakie przysługują młodym małżeństwom i rodzinom.