Rodzina jest priorytetem dla społecznej polityki rządu. To ona jest podstawą dla rozwoju państwa i obywateli. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje liczne działania na rzecz młodych małżeństw oraz rodzin.

Państwo Anna i Adam z Tucholi wychowują czwórkę dzieci. Najmłodsze z pociech ma 5 miesięcy. Jak oboje zaznaczają, dzięki programom wspierającym polskie rodziny nie muszą martwić się o finanse. Pani Anna mogła zrezygnować z pracy i zająć się dziećmi, a pan Adam skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.

– Nie tylko program 500 plus jest bardzo dobrym pomysłem. W wakacje dzieci pojechały na kolonie, bo były na to pieniądze. Teraz mamy wrzesień i jednorazowa wypłata pieniędzy w kwocie 300 zł jest przydatna, kiedy starsze dzieci idą do szkoły – podkreśla pani Anna w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online.

Sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed zwraca uwagę, że programy, które realizuje obecny rząd, związane są z polityką rodzinną i mają pomagać polskim obywatelom. Zasiłki oraz wszelkie świadczenia oferowane przez państwo to m.in.: świadczenia rodzinne, urlopy rodzicielskie, programy „Rodzina 500 plus”, „Maluch plus” czy „Dobry start”.

 

Program „Za życiem”

W ramach tego programu kobiety w ciąży i ich rodziny mogą dowiedzieć się, jakie przysługują im prawa, które badania należy wykonać i na jakie wsparcie (finansowe bądź zdrowotne) mogą liczyć. Więcej informacji o programie „Za życiem” znajduje się w [informatorze] zamieszczonym na stronie ministerstwa rodziny.

 

Świadczenia rodzinne

Na świadczenia rodzinne składają się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga w związku z urodzeniem się dziecka (becikowe), świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz zasiłek dla opiekuna. [Wzory wniosków] o uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz więcej informacji można znaleźć [na stronie] Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Urlopy rodzicielskie

Urlop rodzicielski przysługuje z racji narodzin dziecka. Ubiegać się o niego mogą rodzice biologiczni, adopcyjni bądź przyszli rodzice adopcji, jeśli są pracownikami, czyli są zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę. Urlopy rodzicielskie to: macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy. Jeśli matka jest w szpitalu z urlopu macierzyńskiego może skorzystać ojciec, dziadkowie oraz rodzeństwo dziecka. Szczegółowe informacje na temat urlopów rodzicielskich dostępne są na [stronie] resortu cyfryzacji.

 

Program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 r. Realizuje on trzy podstawowe cele, jakimi są: wpływ na wzrost liczby urodzeń, ograniczenie ubóstwa oraz inwestycja w rodzinę. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. Więcej o programie można przeczytać [tutaj].

 

Program „Maluch plus”

Celem programu [„Maluch plus”] jest zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u osób sprawujących dzienną opiekę nad dziećmi. Na stronie resortu rodziny zamieszczone są informacje dla rodziców dotyczące opieki nad dziećmi do 3 roku życia. [czytaj więcej] Dzieci mogą korzystać ze [żłobków] bądź [klubów dziecięcych]. Opiekunowie w danych placówkach wychowują oraz edukują dzieci do ukończenia roku szkolnego.

 

Program „Dobry Start”

Jest to program, który służy poprawie edukacji polskich dzieci. Bez względu na dochód rodziny otrzymują 300 zł wsparcia każdego roku. Świadczenie obejmuje dzieci uczące się w szkole do 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 lat. Informacje na temat sposobów złożenia wniosku można znaleźć na stronie resortu rodziny. [czytaj więcej]

 

Program „Mieszkanie plus”

Program „Mieszkanie plus” kierowany jest do wszystkich grup społecznych. Jest on wsparciem dla tych, którzy nie posiadają własnego lokum. Oferuje nie tylko mieszkania na wynajem w przystępnych cenach, ale także dopłaty do czynszu dla osób mniej uposażonych. Więcej o programie „Mieszkanie plus” oraz wskazówki, jak złożyć wniosek dostępne są [tutaj].

Za najważniejsze programy prorodzinne wiceminister Stanisław Szwed w rozmowie z portalem Ostrzegamy.online wskazuje programy „Rodzina 500 plus” oraz „Za życiem”, dzięki któremu wspierane są młode matki.

– Oprócz świadczeń materialnych ważne są też instrumenty kierowane o wsparcie dla matek, które pracują, czyli urlopy rodzicielskie, urlop macierzyńsko-rodzicielski czy urlop wychowawczy. To są najważniejsze rzeczy, które wspierają możliwość funkcjonowania. Programy ułatwiają łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem. Program „Maluch plus” jest wsparciem, które kierujemy dla matek dzieci do 3 roku życia – wyjaśnia Stanisław Szwed.

Na 2019 r. zaplanowano 450 mln zł dla programu wsparcia opieki żłobków, klubów dziecięcych oraz opieki dla najmłodszych (dzieci do 3 roku życia).

 

 

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.