Od 11 maja 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął etapowo przywracać bezpośrednie badania lekarskie wykonywane przez lekarzy orzekających w ZUS. „Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania” – informuje Zakład.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 od 16 marca badania bezpośrednie przeprowadzane przez lekarzy orzekających o stanie zdrowia osób ubiegających się o orzeczenia były wstrzymane. Chorzy, którym kończyła się ważność dokumentu, musieli złożyć wniosek o świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności orzeczenia. Dokument ten stanowi podstawę do wypłat zasiłku.

„Na podstawie Tarczy Antykryzysowej czasowe orzeczenia lekarskie, stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące” – czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 11 maja ZUS wznowił możliwość wykonania badań lekarskich przez specjalistów pracujących dla Zakładu. Do tej pory praca komisji decydujących o przyznaniu orzeczenia opierała się o zgromadzoną dokumentację dotyczącą stanu zdrowia pacjenta.

Obecnie stopniowo powracamy do normalnego trybu pracy, który uwzględnia także badania bezpośrednie” – wyjaśnia w komunikacie rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Instytucja zapewnia, że wznawianie odbywa się etapowo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Badania planowane są z uwzględnieniem aktualnego stanu zachorowań i sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie poszczególnych jednostek ZUS.

 

Czytaj również:

ZUS: Liczne błędy we wnioskach dotyczących Tarczy Antykryzysowej

Dostęp do dokumentacji medycznej w czasie epidemii

Serwis Zdrowie: W czasie pandemii inne choroby nie mają wakacji. Nie bój się prosić o pomoc

 

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.