W czasie epidemii wizyty w placówkach leczniczych, poza koniecznością uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej, nie są wskazane. Potrzebną dokumentację medyczną pacjenci, a także ich przedstawiciele ustawowi bądź osoby upoważnione mogą uzyskać drogą elektroniczną.

Prawo pacjenta do uzyskania dokumentacji medycznej gwarantowane jest przez Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Art. 26 wspomnianego aktu prawnego stanowi, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnym zobowiązany jest do udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentom, a także ich przedstawicielom ustawowym lub osobom upoważnionym. Kolejne przepisy wskazują na możliwość udostępnienia dokumentacji drogą elektroniczną. Dokumentację medyczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem jej integralności, poufności oraz autentyczności. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, placówka lecznicza musi wskazać przyczyny odmowy.

W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przesłanie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną przez platformę ePUAP na wniosek osób uprawnionych, z zachowaniem procedur wymaganych ustawą jest dopuszczalne w świetle przepisów RODO. Rozwiązanie to umożliwia realizację prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, bez konieczności bezpośredniego jej odbioru oraz ryzyka dla zdrowia.

 

Czytaj także:

MZ zachęca do zostania e-pacjentem

Koronawirus: NFZ uruchomił teleporady medyczne w przychodniach

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.