Dostęp do dokumentacji medycznej w czasie epidemii

W czasie epidemii wizyty w placówkach leczniczych, poza koniecznością uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej, nie są wskazane. Dokumentację medyczną uzyskamy drogą elektroniczną.