Podczas rekrutacji do przedszkola administrator, wskazując zakres danych osobowych, których wymaga od rodziców, musi sprawdzić m.in., czy wynika on z prawa i czy nie narusza praw osób, których wymagane dane dotyczą – informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) poinformował o zgłoszeniach rodziców dotyczących naruszeń ze strony przedszkoli. Zastrzeżenia dotyczą zakresu pozyskiwanych danych podczas zawierania umowy z przedszkolem.

Rodzice oraz prawni opiekunowie dzieci sygnalizują, że przedszkola zbierają nie tylko dane niezbędne do podpisania umowy. Do tych informacji należą: imiona i nazwisko rodziców dziecka oraz adres ich zamieszkania.

Według doniesień, placówki proszą o informacje takie jak: numery PESEL rodziców, miejsce zatrudnienia i informacje o stanie zdrowia dziecka.

„W tym wypadku zbieranie takich danych stanowi naruszenie nie tylko Prawa oświatowego, ale i zasad (m.in. legalizmu, proporcjonalności i minimalizacji), o których mowa w art. 5 RODO” – informuje urząd.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są [tutaj].

Dane dotyczące zawodu i miejsca pracy rodziców mogą być przetwarzane w sytuacji, gdy występuje co najmniej jedna z przesłanek zawartych w [art. 6 ust. 1 RODO].

Przetwarzanie informacji dotyczących zdrowia dziecka jest zabronione. Określa to [art. 9 ust. 1 RODO].

„Ogólne rozporządzenie dopuszcza przetwarzanie szczególnych kategorii danych tylko i wyłącznie, jeżeli zostanie spełniona jedna z przesłanek wskazanych w art. 9 ust. 2 RODO”. (…) Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych dzieci i rodziców dotyczących ich zdrowia, które nie wynikają wprost w przepisów prawa, chyba że rodzic bądź opiekun wyraził na to świadomą, dobrowolną i możliwą do wycofania zgodę – wyjaśnia UODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych apeluje do administratorów pobierających dane osobowe, by informowali rodziców i uczniów o tym kto, jak długo i w jakim celu będzie przetwarzał ich dane.

Przypomina również, że przedszkole nie może pozyskiwać wyżej wymienionych informacji, ponieważ nie są one warunkiem koniecznym przy rekrutacji.

„Nie są one również związane z realizacją obowiązku wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem” – dodaje urząd.

 

Czytaj również:

UODO: Uważaj na swoje dane osobowe podczas wypoczynku

Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.