Zawieszenie zajęć w szkołach spowodowało, że uczniowie i nauczyciele musieli przejść na inny tryb kształcenia – naukę na odległość. Podczas korzystania z platform czy komunikatorów internetowych należy pamiętać o bezpieczeństwie danych osobowych – przypomina UODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej opublikował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Ma on pomóc dyrektorom, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom w bezpiecznym korzystaniu z metod nauki na odległość. Do zapoznania się z poradnikiem zachęca Minister Edukacji Narodowej.

„To ważne, aby podczas zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie zapominać o prawach każdego z nas do ochrony danych osobowych. Jestem przekonany, że poradnik będzie dużym wsparciem dla całego środowiska oświatowego” – podkreślił Dariusz Piontkowski.

Poradnik dla szkół zawiera najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych podczas nauki zdalnej. Podzielony jest na porady dla: dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. W poradniku jest mowa między innymi o środkach technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych, bezpieczeństwie w korzystaniu z narzędzi komunikowania się na odległość czy ochronie nośników pamięci. Przykładowo, nauczycielom zalecane jest używanie haseł dostępu do urządzeń elektronicznych, z których korzystają podczas pracy zdalnej oraz blokowanie ich w momencie odejścia od stanowiska. Zaszyfrować hasłem należy także przenośną pamięć USB, w której przechowywane są dane uczniów. Dyrektor zobowiązany jest natomiast do dbania o to, aby dane osobowe nie były udostępniane osobom nieupoważnionym, nie uległy zniszczeniu lub utracie.

Pełna treść poradnika znajduje się na [stronie] Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Urząd Ochrony Danych Osobowych opracował również 20 zasad bezpieczeństwa, z których powinni korzystać szkolni administratorzy, nauczyciele, a także uczniowie podczas zdalnej nauki, aby jak najbardziej efektywnie chronić swoje dane.

 

Czytaj także:

Telekonferencje za pośrednictwem Zoom narażone na ataki hakerów

Szkoły i uczelnie zamknięte do 24 maja. Są terminy egzaminów

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.