UODO: Uważaj na swoje dane osobowe podczas wypoczynku

Urząd Ochrony Danych Osobowych przestrzega, by dbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i nie udostępniać ich osobom postronnym.