Dokument tożsamości pozostawiony w zastaw za wypożyczony sprzęt rekreacyjny może zostać wykorzystany np. do zaciągnięcia pożyczki. Urząd Ochrony Danych Osobowych przestrzega, by dbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i nie udostępniać ich osobom postronnym.

UODO alarmuje, że zgodnie z polskim prawem nikt nie może wymagać od nas pozostawienia dokumentów (dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy) w zastaw, np. za wypożyczany sprzęt wodny. Są one wydawane w celach, które określają przepisy i zawierają konkretny dla nich katalog danych osobowych. Jest on szerszy niż ten, który jest potrzebny dla realizacji określonego celu. Dokumentami osobistymi powinni posługiwać się tylko ich właściciele.

„Prawo zabrania zatrzymywania dokumentów potwierdzających tożsamość, jak i przetwarzania danych w nich zawartych. Uprawnione do tego są jedynie instytucje wskazane w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie określonych podmiotów bądź sektorów” – wyjaśnia UODO.

Ustawa o dowodach osobistych wskazuje, że za zatrzymanie dokumentu tożsamości bez podstawy prawnej grozi kara grzywny bądź ograniczenia wolności.

Dodatkowo paszport nie jest nawet naszą własnością, należy do państwa. Dokument został nam wydany jedynie do celów związanych z wyjazdami poza granice Polski oraz potwierdza obywatelstwo i tożsamość. Urząd zaznacza, iż nie można używać go do celów innych niż te, dla których jest przeznczony.

„Zatrzymywanie tych, jak i innych dokumentów potwierdzających tożsamość prowadzi nie tylko do naruszenia krajowych przepisów, ale także zasad zawartych w ogólnym rozporządzeniu ochronie danych (RODO). Chodzi o zasady: zgodności z prawem, ograniczenia celu oraz adekwatności (art. 5 RODO)” – podaje Urząd Ochrony Danych Osobowych. [czytaj więcej]

Wiele osób wypożyczających sprzęty rekreacyjne nie prosi o dokument tożsamości, ale o jego kserokopię, co także nie jest zgodne z obowiązującym prawem. Takie działanie naraża na niebezpieczeństwa, dlatego nie można się na nie godzić. Dane, jakie będą potrzebne przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń za zniszczony sprzęt to tylko imię i nazwisko oraz numer PESEL. Usługodawcy nie muszą mieć szeregu danych umieszczonych na naszych dokumentach tożsamości. [więcej]

Podobne sytuacje mają miejsce np. w recepcjach hotelowych czy na basenach. Ich pracownicy mają prawo tylko do wglądu dowodu osobistego w celu weryfikacji osoby, a nie do zatrzymywania czy kopiowania dokumentu.

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.