Rodzice nie są świadomi, ile czasu w internecie spędzają ich dzieci. Przeciętnie dorośli uważają, że ich pociechy korzystają z niego niespełna 2,5 godziny na dobę. Tymczasem same dzieci przyznają, iż są to średnio ponad 4 godziny dziennie – podaje raport NASK PBS pt. „Rodzice Nastolatków 3.0” z 2019 r.

Codziennie z internetu korzysta ok. 95 proc. polskich nastolatków. Z badań Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że rodzice nie posiadają wiedzy na temat czasu, w jakim ich dzieci używają internetu, ani nie kontrolują przeglądanych przez nie stron internetowych. Młodsze pokolenia coraz wcześniej mają kontakt z internetem – podaje raport NASK.

Takie nadużywanie sieci prowadzi m.in. do zaniedbywania obowiązków domowych i szkolnych, nadmiernego zdenerwowania czy naraża na przemoc w internecie.

 

Rodzice a internet

Niespełna 55 proc. ankietowanych rodziców zgadza się ze stwierdzeniem, że: „Internet to świat bez granic i ograniczeń”, a prawie 45 proc. zaznacza, że dyskusje w sieci przeważnie prowadzą do kłótni.

„Tylko 10 proc. rodziców twierdzi, że radzi sobie w internecie lepiej niż ich dzieci. Deklaracje uczniów zdają się to potwierdzać (71 proc. ankietowanych uczniów wskazało, że radzi sobie w sieci lepiej niż rodzice)” – wynika z raportu „Rodzice Nastolatków 3.0”.

Rodzice zaznaczają, że nie korzystają dużo z internetu. Jak wskazuje 27,7 proc. pytanych, w sieci spędzają od 15 minut do 1 godziny dziennie, a prawie 23 proc. rodziców korzysta z internetu do 2 godzin.

Źródło: NASK

 

Z danych z 2019 r. wynika, że prawie 94 proc. rodziców uważa, iż nie doświadczyło przemocy w internecie. Tylko 37 proc. respondentów twierdzi, że mają poczucie kontroli nad informacjami, które opublikowali. Zdaniem 64,1 proc. badanych za ochronę bezpieczeństwa danych w sieci powinni być odpowiedzialni właściciele i administratorzy poszczególnych stron.

 

Dzieci a internet

Rodzice (68,8 proc.) wskazują, że ich dzieci aktywnie korzystają z internetu od 1 do czterech godzin dziennie. Z odpowiedzi dorosłych wynika, że najczęściej ich pociechy korzystają z sieci w domu – tak uważa 95,7 procent opiekunów, natomiast zaledwie 35 proc. rodziców zaznacza, że internet jest użytkowany w czasie podróży.

Źródło: NASK

 

Dzieci zapytane o miejsca korzystania z internetu wskazują podróże, drogę do szkoły oraz placówki wychowawcze. Ponad 85 proc. z nich używa telefonów komórkowych do spędzania czasu w sieci.

Zdaniem rodziców internet najczęściej służy ich dzieciom do korzystania z serwisów społecznościowych, słuchania muzyki czy grania w gry on-line – tak odpowiedziało ponad 44 proc. ankietowanych. Rzadziej jest pomocny w odrabianiu lekcji oraz w poszerzaniu wiedzy lub rozwijaniu zainteresowań.

Źródło: NASK

 

Same dzieci zaznaczają, że internet jest dla nich przede wszystkim rozrywką. 65,4 proc. nastolatków deklaruje, że w sieci słucha muzyki, a nieco ponad 62 proc. ogląda filmy i seriale. Tylko 15,5 proc. zaznacza, że informacje w internecie pomagają im w odrabianiu lekcji czy poszerzają ich wiedzę.

Z danych wynika, że ponad 85 proc. dzieci, zdaniem dorosłych, do korzystania z internetu używa telefonu komórkowego bądź smartfona.

„Więcej jak 60 proc. rodziców przyznaje, że ich dziecko (dzieci) powinno mniej czasu spędzać w internecie i aż 56 proc. nastolatków potwierdziło, że powinno ograniczyć czas korzystania z telefonu” – wynika z raportu.

Rodzice często zwracają uwagę na to, iż ich dzieci przez korzystanie z internetu mniej przykładają się do obowiązków domowych (44,6 proc.) oraz szkolnych (34 proc.). Około 30 proc. nastolatków odczuwa zdenerwowanie, kiedy nie ma możliwości skorzystania z telefonu, a prawie 22 proc. ukrywa dokładny czas korzystania z sieci.

Zdaniem 67,6 proc. dorosłych ich dzieci nie doświadczyły przemocy internetowej. Ponad 10 proc. pytanych nie ma zdania na ten temat.

„Tylko nieliczni deklarują, że ich dziecko doświadczyło ośmieszania (7 proc.), poniżania (6,4 proc.) lub wyzywania (6 proc.) w internecie” – podaje raport „Rodzice Nastolatków 3.0”.

Ponad 51 proc. młodzieży deklaruje, że spotkała się z przemocą w sieci adresowaną do nich samych. Prawie co czwarte dziecko przyznaje, że było obrażane bądź wyzywane w internecie, a 19,5 proc. podkreśla, że je ośmieszano.

Źródło: NASK

 

Dorośli zaznaczyli, że problemy swoich dzieci z przemocą w internecie zgłaszali nauczycielom oraz psychologom szkolnym. Tylko niecałe 20 proc. dorosłych angażuje do pomocy instytucje zajmujące się walką z przemocą w sieci bądź zawiadamia policję.

Promowaniem odpowiedzialnego korzystania z tzw. nowych narzędzi komunikacyjnych zajmuje się m.in. Fundacja Dbam o mój z@sięg. Osoby podejrzewające u siebie lub bliskich problem związany z korzystaniem z internetu, znajdą na jej [stronie] internetowej przydatne informacje w zakresie uzależnień i nadużywania urządzeń cyfrowych.

Liczne materiały edukacyjne, a także darmowa pomoc specjalistów są dostępne na [stronie] internetowej Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Połączymy się z nim pod numerem 166 111. [czytaj więcej]

 

Dr K. Dziewulska-Siwek: Uzależnienie od internetu dotyka milionów ludzi – także Polaków [WYWIAD]

Internet może być źródłem konfliktów i oddalania się w rodzinie

Twoje dziecko ma problemy z mediami elektronicznymi? Pomoże Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.