Bezpieczeństwo uczniów podczas krajowych i zagranicznych zorganizowanych wyjazdów letnich jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W obecnym sezonie, z uwagi na [epidemię] koronawirusa SARS-CoV-2, resort szczególnie apeluje o przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych na koloniach.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Zalecenia dotyczą m.in.: liczby uczestników wyjazdów, organizacji oraz odwiedzin osób z zewnątrz. Zawierają także porady dla rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci na letni wyjazd. Powinni zadbać, by były one zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

 

Informacje dla rodziców

Opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” zachęca m.in. do sprawdzenia wiarygodności organizatora wypoczynku, gdyż ten musi zgłosić wyjazd do właściwego kuratorium oświaty.

 

Można to zrobić korzystając z [bazy wypoczynku]. Dzięki zgłoszeniu wizytatorzy sprawdzą miejsca wyjazdów uczniów. Kontrole mogą przeprowadzić również straż pożarna i sanepid.

Jeśli rodzice otrzymają niepokojące sygnały o warunkach pobytu na turnusie, powinni zgłosić to do właściwego (ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku) kuratorium oświaty. Jeżeli problem dotyczy wytycznych resortu zdrowia i GIS w związku z epidemią koronawirusa, należy powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub inne służb interwencyjne.

Cały „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” przygotowany przez MEN dla rodziców i opiekunów można pobrać [tutaj].

 

Polecane serwisy internetowe

Resort edukacji narodowej poleca strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi podczas letnich wakacji.

Dzięki serwisowi [bezpiecznyautobus.gov.pl] poprzez wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzice otrzymają informacje o konkretnym autokarze wycieczkowym (aktualne badania techniczne i polisa ubezpieczeniowa).

Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pomoże w znalezieniu szczegółowych informacji nt. numeru alarmowego 112, Centrów Powiadamiania Ratunkowego czy Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego. [zobacz więcej]

 

Na witrynie resortu spraw zagranicznych umieszczone są informacje dla podróżujących przygotowane we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi. W zakładkach poszczególnych krajów można znaleźć informacje dot. ostrzeżeń dla turystów. Obecnie dotyczą one przede wszystkim zagrożenia związanego z koronawirusem. [więcej]

Rejestracja w serwisie MSZ [„Odyseusz”] poprawi bezpieczeństwo podróży poza granicami Polski. Dzięki temu resort będzie mógł sprawniej pomóc w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. [czytaj więcej]

Zaleca się, by organizatorzy letnich wyjazdów, kierownicy, opiekunowie wycieczek, a także wychowawcy dzieci i młodzieży posiadali adresy oraz kontakty do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Pod koniec czerwca wakacje rozpoczęło 4,9 mln uczniów i słuchaczy z 24 360 szkół dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Aktualnie w bazie wypoczynek.men.gov.pl jest ponad 7 tys. zatwierdzonych zgłoszeń. Z danych resortu edukacji wynika, że na wypoczynek krajowy zamierza wyjechać ok. 160 tys. osób, na półkolonie ok. 80 tys. a wyjazd zagraniczny planuje ok. 3 tys. dzieci i młodzieży.

 

Polecamy także

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów wyjazdów dzieci i młodzieży

Policja: W wakacje pamiętajmy o bezpieczeństwie!

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.