Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny podały wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Obostrzenia dotyczą ograniczenia ryzyka zakażenia podopiecznych oraz ich opiekunów podczas wyjazdów wakacyjnych w czasie trwającej epidemii SARS-CoV-2.

Pomimo trwającego od 20 marca 2020 r. stanu epidemii [czytaj więcej] wypoczynek dzieci i młodzieży w nadchodzącym sezonie będzie możliwy, przy zastosowaniu wskazanych ograniczeń sanitarnych. Ministerstwa i służby podkreślają, że sytuacja w naszym kraju nadal jest dynamiczna i poluzowania mogą ulec zmianie.

 

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku

Opublikowane z końcem maja wymogi resortów oraz GIS są związane z przygotowaniem wypoczynku (m.in. wyżywienia uczestników, organizacji noclegu oraz środków ochrony osobistej). Sprecyzowana jest także procedura zachowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem wśród uczestników oraz pracowników baz wypoczynkowych. Wytyczne obejmują również zalecenia dla rodziców, których dzieci będą uczestniczyły w letnich wyjazdach.

Jak wskazują MEN, MZ i GIS wypoczynek może odbywać się w miejscu spełniającym warunki bezpieczeństwa, a w trakcie jego trwania należy ograniczyć odwiedziny osób z zewnątrz.

„W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę.  Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mna 1 osobę” – podaje Serwis Rzeczpospolitej Polskiej.

W czasie między jedną grupą uczestników a kolejną obiekt wypoczynkowy musi być poddany dodatkowemu sprzątaniu oraz dezynfekcji wszystkich powierzchni (w szczególności poręczy, klamek czy włączników).

Podczas posiłku powinien być zachowany dystans oraz, jeżeli to możliwe, na stołówce powinni przebywać uczestnicy z tej samej grupy wychowanków.

Organizator wypoczynku ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki, ratownika medycznego czy lekarza.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone zajęcia oraz zabawy z dziećmi i młodzieżą, trzeba usunąć przedmioty i sprzęty trudne do zdezynfekowania lub wyczyszczenia. Organizacja musi być planowana w taki sposób, by unikać bezpośredniego kontaktu między dziećmi z poszczególnych grup. Podobnie jest z przebywaniem na publicznych plażach i kąpieliskach. Czas wolny powinien być zorganizowany tak, by ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz.

Wszelkie dodatkowe instrukcje znajdują się na stronie internetowej GIS:

[instrukcja mycia rąk];

[zasady dezynfekcji rąk];

[informacje dotyczące maseczek];

[instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek].

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.