Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów wyjazdów dzieci i młodzieży

Pomimo trwającego stanu epidemii wypoczynek dzieci i młodzieży w nadchodzącym sezonie będzie możliwy, przy zastosowaniu wskazanych ograniczeń sanitarnych.