Od 1 czerwca bieżącego roku zwiększyły się limity dotyczące zarobków rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podnosi progi płac, co oznacza, że seniorzy będą mogli dorobić więcej do swoich rent i emerytur.

Emeryci i renciści chcący zwiększyć swój miesięczny zarobek muszą pamiętać o zachowaniu limitów przychodów. W sytuacji, gdy emeryt je przekroczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć kwotę wypłacanych świadczeń lub całkiem je zawiesić.

„Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 6931,00 zł. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Zostanie ona zawieszona po przekroczeniu 3732,10 zł przychodu” – informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ograniczenia nie dotyczą wszystkich pobierających emerytury i renty. Seniorzy, którzy byli czynni zawodowo do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), nie mają ograniczeń zarobkowych. Podobnie jest z rencistami pobierającymi świadczenia dla inwalidów wojennych lub wojskowych w przypadku, gdy niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Dotyczy to również rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

ZUS zapowiada, że świadczenia nie będą zmniejszane o kwotę większą niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 zł dla renty rodzinnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian limitów dostępne są na oficjalnej [stronie] internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czytaj również:

Nowy program Ministerstwa Zdrowia ,,Aktywny senior w domu”

GIS: Senior musi się napić! #SzklankaWodyCoGodzine

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.