Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat dot. zasad postępowania dla organizatorów pielgrzymek. Wytyczne powstały w związku z trwającą w Polsce epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Dostęp do wody, mydła i środków do dezynfekcji rąk – to część z kryteriów, jakie muszą spełnić organizatorzy.

Celem opublikowanych 5 czerwca 2020 r. regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pielgrzymom oraz osobom napotkanym w czasie drogi. Najważniejszym warunkiem jest udział w pielgrzymce tylko osób zdrowych, które nie mają żadnych objawów chorobowych. Organizatorzy powinni też przekazać pątnikom nowe wytyczne oraz odebrać od nich deklarację potwierdzającą znajomość przepisów i zobowiązującą do ich stosowania.

Osoby odpowiedzialne za organizację pielgrzymki są zobowiązane do zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania. Pielgrzymi powinni mieć dostęp m.in. do toalet, umywalni i jednorazowych środków higienicznych.

„Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia” – czytamy w komunikacie.

Istotne są także przepisy związane ze spożywaniem posiłków, które według zaleceń powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych. Ułatwi to nałożenie dań do jednorazowych talerzy.

„Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60° C, a o ile to możliwe – wyparzane” – podaje Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

Pątnicy mogą również skorzystać ze swoich naczyń i sztućców.

Inspektorat przypomina, że podczas pielgrzymek obowiązują także obecne wytyczne, tj. minimalnie 2-metrowy odstęp, częsta dezynfekcja rąk oraz niedotykanie rękoma twarzy, ust i nosa.

GIS zaleca utworzenie „punktu” medycznego, który będzie odpowiedzialny za kontrolę stanu zdrowia pątników. Personel pracujący w punkcie musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie postępowania z osobą, która ma objawy COVID-19. Medycy nie powinni obsługiwać pielgrzymów, jeżeli mieli kontakt z osobą zakażoną w terminie krótszym niż 14 dni przed wyjściem w drogę. W sytuacji podejrzenia zakażenia u uczestnika pielgrzymki niezwłocznie należy odizolować go od grupy i przewieźć do najbliższego szpitala.

Główny Inspektorat Sanitarny zwraca uwagę, że w przypadku stwierdzenia zakażenia kwarantannie zostaną poddani wszyscy uczestnicy pielgrzymki.

„Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z odwołaniem pielgrzymki” – zaznacza w wypowiedzi dla portalu KEP ks. bp Krzysztof Zadarko.

Pełna lista z wytycznymi dostępna jest na [stronie] Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Czytaj również:

GIS wydał wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii

GIS publikuje zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem 2019-nCoV

 

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.