Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał 25 stycznia 2020 r. komunikat dot. zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym wirusem grypy. Podał m.in. wskazówki do rozpoznawania przypadków podejrzanych oraz zasady postępowania z podejrzanymi o zakażenie w miejscu zamieszkania.

W zasadach postępowania GIS zdefiniował, czym jest styczność z osobą podejrzaną o zachorowanie oraz radzi, jak zapobiegać szerzeniu się zakażenia w tzw. podmiotach leczniczych.

 

Które przypadki są podejrzane?

Jak podaje GIS, za podejrzany o zakażenie należy uznać każdy przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i cechuje się:

  • Temperaturą ciała pow. 38 st. C
  • Występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego, jak np. kaszel, duszności, trudności w oddychaniu.

Podejrzany o zachorowanie będzie każdy, kto w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów odbył podróż do obszarów pojawienia się 2019-nCoV lub też miał styczność z taką osobą. Laboratoria wskazane jako referencyjne do diagnozowania nowego koronawirusa w Europie to Laboratorium Charlotte w Berlinie oraz Laboratorium Erasmus w Rotterdamie.

 

Zasady postępowania w miejscu zamieszkania

GIS zaleca, by osoby z objawami 2019-nCoV oraz osoby stykające się z nimi nosiły maseczki ochronne. Powinno unikać się kontaktu twarzą w twarz. Osoby, które opiekowały się lub przebywały z osobą podejrzaną o zakażenie, powinny zostać poddane obserwacji w osobnych pomieszczeniach w szpitalu zakaźnym. Wszyscy, którzy mieli choć krótki kontakt z osobą podejrzaną, są brani pod nadzór epidemiologiczny bez kwarantanny. Zakłada on mierzenie temperatury dwa razy dziennie i zgłaszanie wszelkich objawów ze strony układu oddechowego Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Przedmioty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana, i pomieszczenia, w których przebywała, wymagają standardowych w takich przypadkach czynności mycia i wietrzenia.    

GIS wystosował również szczegółowe zasady postępowania dla służb medycznych, a także postępowania na pokładzie samolotu i w portach lotniczych. Jednym z zaleceń dla pasażerów jest, by przyjeżdżającym z krajów Azji Południowo-Wschodniej, którzy w trakcie pobytu nie mieli kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie 2019-nCoV, i u których nie występują objawy chorobowe, wręczać na odprawie paszportowej ulotkę następującej treści:

 

Informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej

 

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji (Chiny, Tajlandia, Japonia, Korea Płd., Tajwan) wystąpiły zachorowania z objawami wysokiej temperatury ciała pow. 38 oC, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

 

W przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

                                                                                    Główny Inspektor Sanitarny

 

Dokładne wytyczne GIS dostępne są [tutaj].

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 26 stycznia 2020 r. łącznie odnotowano 2026 przypadków laboratoryjnie potwierdzonych zakażeń 2019-nCoV, w tym 56 zgonów. 16 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że sytuacja epidemiologiczna jest na bieżąco monitorowana.

 

Czytaj również:

GIS wydał zalecenia dla podróżujących dot. koronawirusa z Chin

 

                                                                                                       

                                                                     Marcin Loch/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.