Od 18 maja br. lokale gastronomiczne, restauracje, bary czy kawiarnie zostaną otwarte. Musi się to odbyć z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych, dlatego Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i klientów.

18 maja – to data, która rozpocznie trzeci etap odmrażania polskiej gospodarki. [czytaj więcej] Od tego dnia po przerwie ponownie otwarte zostaną lokale gastronomiczne. W celu utrzymania odpowiedniego reżimu sanitarnego Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Jak podaje GIS celem wdrożenia procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów gastronomii, minimalizacja ryzyka zakażenia koronawirusem klientów, a także ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym czasie.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk. W przypadku kelnerów oraz pozostałych pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem zaleca się noszenie maseczek, rękawiczek oraz dezynfekowanie rąk po każdej usłudze. Dodatkowo GIS rekomenduje zachowanie co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami pracy; ustalenie stałych, możliwie najmniejszych zmian pracowników; czyszczenie i mycie pomieszczeń między zmianami. Pracodawca powinien także przypomnieć pracownikom o restrykcyjnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej – tj. częstym myciu rąk i dezynfekcji. Ponadto pracownik ma obowiązek informować o każdym pogorszeniu swojego stanu zdrowia mogącym sugerować zakażenie koronawirusem.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

Obowiązkiem klientów lokali gastronomicznych jest dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu. Konieczne jest także utrzymanie 2 m dystansu między stolikami czy osobami stojącymi w kolejce. Odległości powinny być wyznaczone poprzez np. naklejki na podłodze. Zasadą jest, że przy stoliku może siedzieć rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarskie domowym. Właściciel lokalu powinien określić maksymalną ilość osób przebywającą w restauracji przyjmując zasadę 1 osoba na 4 m2. W toaletach powinny wisieć instrukcje dotyczące dokładnego mycia oraz dezynfekcji rąk, a dmuchawy elektryczne do suszenia rąk należy zastąpić jednorazowymi ręcznikami. W przypadku zamówienia usługi gastronomicznej na miejscu obsługa przynosi zamówienie na tacach, które za każdym razem dezynfekuje. Zamówienia na wynos pakowane są w torby.

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

Pracownicy lokali gastronomicznych powinni być poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie nie powinni przychodzić do pracy. Powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów na stanowisku pracy należy niezwłocznie odsunąć go od wykonywanej pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów oraz zawiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji. Zalecane jest ustalenie obszaru, po którym poruszał się pracownik i dokładne wysprzątanie go.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa/klienta zakażenia koronawirusem.

W przypadku zauważenia poważnych objawów choroby u potencjalnego klienta nie powinien on być wpuszczona na teren lokalu. Osobę taką powinno się poinstruować o zgłoszeniu się transportem własnym na oddział zakaźny. Incydent pojawienia się osoby podejrzanej o zakażenie należy zgłosić do kierownika lokalu, określić obszar poruszania się tej osoby i dokładnie go wysprzątać. Należy ustalić listę pracowników i gości mających kontakt z tym klientem.

 

Czytaj także:

Trzeci etap odmrażania polskiej gospodarki

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.