Niewłaściwe oznakowanie, brak informacji w języku polskim o nazwie, substancjach uczulających lub dozowaniu – to niektóre z nieprawidłowości wykrytych przez Inspekcję Handlową oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas kontroli oznakowania detergentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport dotyczący wyników kontroli oznakowania detergentów. Łącznie skontrolowano 72 przedsiębiorców, z czego u 26 odkryto nieprawidłowości.

Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na II kwartał 2019 roku, przeprowadzono kontrolę producentów, w zakresie oznakowania środków czystości przeznaczonych do mycia, czyszczenia i prania.

„Ocenie prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych kontrolowanych wyrobów, poddano 234 partie detergentów, kwestionując 24 partie, co stanowiło ok. 10 proc. zbadanych partii” – czytamy w raporcie UOKiK.

Źródło: uokik.gov.pl

 

Niewłaściwe oznakowanie, brak informacji w języku polskim o nazwie, substancjach uczulających lub dozowaniu – to niektóre z nieprawidłowości wykrytych przez Inspekcję Handlową oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„8 partii zakwestionowano z powodu braku adresu, adresu e-mailowego, o ile jest dostępny, oraz numeru telefonu, pod którym jest dostępny arkusz danych składników, 1 partia z powodu braku nazwy handlowej wyrobu” – podaje UOKiK.

Sprawdzono także 118 partii produktów klasyfikowanych jako niebezpieczne. W ich przypadku stwierdzono niewłaściwe oznakowanie w 8 partiach, co stanowi 6,8 proc.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, UOKiK wraz z Inspekcją Handlową skontrolował produkty pod kątem wyposażenia w odpowiednie zamknięcia, które uniemożliwiałyby ich otworzenie przez najmłodszych oraz opakowania z wyczuwalnym ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie.

W sytuacji zauważenia nieprawidłowości, w związku z oznakowaniem detergentów, należy zgłosić to Inspekcji Handlowej lub UOKiK dzwoniąc pod numer infolinii konsumenckiej: 801 440 220.

 

Czytaj także:

Raport UOKiK dotyczący oznakowania i jakości produktów włókienniczych

UOKiK: Liczne nieprawidłowości w elektrycznych środkach transportu niedrogowego

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.