Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport dotyczący kontroli elektrycznych deskorolek, hulajnóg i rowerów. Z badań przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową wynika, że prawie w 88 proc. sprawdzonych produktów wykryto nieprawidłowości.

Celem kontroli było sprawdzenie, czy sprzedawane elektryczne środki transportu niedrogowego, niepodlegające homologacji, spełniają kryteria określone w [Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn], są w pełni bezpieczne dla użytkowników.

Kontrola dotyczyła prawidłowości wystawienia i dołączenia deklaracji zgodności do wyrobu, zgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz prawidłowości oznakowania CE – potwierdzającego spełnienie wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

Z raportu wynika, że:

– w 11 przypadkach nie dołączono deklaracji zgodności do produktu,

– w 15 przypadkach odnotowano nieprawidłowe sporządzenie deklaracji. Stwierdzono m.in. brak opisu maszyny, nazwy i adresu producenta,

– w 32 przypadkach sporządzono niewłaściwie instrukcję obsługi. Producent nie umieścił wymaganych ostrzeżeń, informacji potrzebnych do bezpiecznego użytkowania maszyn oraz instrukcji w języku polskim,

– w 28 przypadkach niewłaściwie oznakowano maszyny,

– w 1 przypadku użyto w sposób nieprawidłowy oznaczenia CE.

W sumie skontrolowano 20 przedsiębiorców, z czego 9 placówek detalicznych, 8 sklepów wielkopowierzchniowych oraz 3 sprzedawców hurtowych.

www.uokik.gov.pl

 

Była to pierwsza kontrola dotycząca elektrycznych hulajnóg, deskorolek i rowerów. Wysoki odsetek nieprawidłowości wskazuje na brak świadomości wobec obowiązujących uregulowań prawnych wśród przedsiębiorców i producentów, którzy wystawiają te przedmioty na sprzedaż.

W większości przypadków stwierdzone niezgodności miały charakter formalny i były możliwe do wyeliminowania w ramach dobrowolnych działań naprawczych.

Inspekcja Handlowa powiadomiła organy ścigania o 4 przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie zostało skierowane w związku z niespełnieniem podstawowych wymagań.

„Brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z maszyn, może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń. Zatem prowadzenie regularnych kontroli w tym zakresie wydaje się uzasadnione” – czytamy w raporcie.

Od kilku lat rośnie zainteresowanie elektrycznymi środkami transportu.

„Wbrew pozorom, są to urządzenia o niejednokrotnie bardzo skomplikowanej konstrukcji, tak więc ocena ich jakości i bezpieczeństwa może być dla przeciętnego konsumenta dość trudna” – informuje UOKiK.

Nie posiadając specjalistycznego sprzętu nie można zweryfikować, czy korzystanie z danego przedmiotu jest w pełni bezpieczne. Ważne jest jednak, by przed zakupem elektrycznej hulajnogi, deskorolki lub roweru sprawdzić, czy sprzęt spełnia podstawowe wymagania. UOKiK radzi, by przed zakupem upewnić się, czy:

– na produkcie znajduje się znak CE,

– nie ma pęknięć, wgnieceń lub innych usterek,

– wszystkie elementy są solidnie przymocowane,

– jest instrukcja obsługi oraz nazwa i adres producenta, numer serii lub typ maszyny.

www.uokik.gov.pl

 

Cały raport dostępny jest [tutaj].

 

Polecamy również:

UOKiK: Nieprawidłowości w składzie chemicznym zabawek

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.