Muszą ciężko pracować fizycznie, uczyć się strzelać z broni czy szyć ubrania na masową skalę. Ich wynagrodzenie jest minimalne, a niekiedy zerowe. 16 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci.

Z szacunków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wynika, że obecnie na świecie do niewolniczej pracy zmuszanych jest nawet 170 mln dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Niewolnictwo jest zakazane we wszystkich krajach, jednak przepisy te nie zawsze są przestrzegane. Dzieci zmuszane są do pracy, a czasami nawet sprzedawane przez rodziców bądź opiekunów. Główną przyczyną są ubóstwo, katastrofy naturalne i konflikty zbrojne.

„W UNICEF niewolnictwo dzieci jest jednym ze zjawisk, które określamy terminem <<handel dziećmi>>. Szacujemy, że niemal 1 na 3 ofiary handlu ludźmi na świecie to dzieci. Są to dane UNICEF i międzyagencyjnej grupy współpracy ONZ ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi (ICAT). Wspólnie apelujemy do rządów państw o wprowadzenie działań chroniących dzieci” – mówi portalowi Ostrzegamy.online dr Monika Kacprzak, rzecznik prasowy UNICEF Polska.

Małoletni pracują w zakładach przemysłowych, dużych fabrykach, na plantacjach, w kopalniach, na budowach, sprzedają narkotyki. Chłopcy są brani do armii, a dziewczynki sprzedawane do domów publicznych.

„Służą jako przemytnicy, a nierzadko – niewolnicy. Szacuje się, że 11,3 mln dziewcząt na świecie jest zmuszanych do niewolniczej służby w gospodarstwach domowych” – podaje organizacja humanitarna.

Najwięcej dzieci wykorzystywanych do niewolniczej pracy jest w Afryce. Tam zatrudnionych jest ok. 40 proc. małoletnich. Takie sytuacje mają miejsce także w Azji, Ameryce Południowej czy Europie Środkowej i Wschodniej. [zobacz więcej]

Dr Monika Kacprzak zaznacza, że „w regionach takich jak Afryka Subsaharyjska, Ameryka Środkowa czy Karaiby dzieci stanowią jeszcze większy procent ofiar handlu – od 62 do 64 procent”.

„UNICEF oraz ICAT potwierdzają, że liczba dzieci, które padły ofiarą handlu ludźmi w rzeczywistości jest większa” – wyjaśnia rzecznik organizacji.

UNICEF zwraca uwagę, że dzieci są tanimi i łatwymi do kontrolowania pracownikami, którzy nie sprzeciwią się i nie umieją walczyć o swoje prawa.

„Handel ludźmi jest prawdziwym zagrożeniem dla milionów dzieci na świecie, szczególnie dla tych, które są oddalone od domu i nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki. Te dzieci pilnie potrzebują, aby rządy państw podjęły działania w celu zapewniania im bezpieczeństwa i zwalczania handlu ludźmi” – podkreśla Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. [więcej]

UNICEF walczy, by wszystkie państwa przestrzegały Konwencji o prawach dziecka, która „gwarantuje najmłodszym bezpieczne i wolne od przymusowej pracy dzieciństwo”. Działania organizacji koncentrują się przede wszystkim na:

  • zapewnieniu powszechnej edukacji lub szkoleń dla wszystkich dzieci;
  • wspieraniu ubogich rodzin oraz ich działalności;
  • prowadzeniu kampanii upowszechniających wiedzę o problemie niewolnictwa dzieci;
  • współpracy z rządami państw, mającej na celu wprowadzenie przepisów dotyczących edukacji, opieki socjalnej oraz ustalenie minimalnego wieku zatrudnienia.

Dzieci ciężką pracę często przepłacają zdrowiem, a nawet życiem. Według danych UNICEF do 2020 r. nadal będzie ją wykonywało ok. 100 mln nieletnich.

Procederowi handlu ludźmi przeciwdziała polska organizacja pozarządowa – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Instytucja edukuje oraz pomaga ofiarom przestępstw. [czytaj więcej]

Więcej o handlu ludźmi można przeczytać [tutaj].

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.