Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do szefa resortu sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o wydanie prokuratorom instrukcji, której realizowanie zapewni nieletnim odpowiednią reprezentację w sprawach karnych.

RPD w wystąpieniu do ministra Ziobry wskazał, że „organy prowadzące postępowania przygotowawcze i sądowe nie zawsze czuwają nad właściwą reprezentacją małoletniego w toku postępowania karnego przez ustanowienie kuratora w celu realizacji jego uprawnień jako strony postępowania”.

Obowiązek wyznaczania reprezentującego dziecko kuratora ma ochronić je przed sytuacją, w której „interesy jednego z rodziców mogłyby przeważyć nad dobrem pokrzywdzonego dziecka” – zaznaczył.

„Gdy pokrzywdzonym jest małoletni – co do zasady reprezentują go rodzice. Jednak w szczególnej sytuacji, gdy podejrzanym (oskarżonym) o popełnienie przestępstwa jest jedno z rodziców, dziecko nie może być reprezentowane przez drugie z rodziców. Art. 99 § 1 k.r.o. wskazuje wyraźnie na kuratora jako na podmiot, któremu przysługuje legitymacja formalna do działania w imieniu małoletniego, w sytuacji w której nie mogą tego czynić jego rodzice” – czytamy w piśmie do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z 29 listopada 2019 roku.

Mikołaj Pawlak zwrócił się też do prezesów sądów apelacyjnych, by uwrażliwili sędziów na zapewnienie ochrony praw dzieci. Wcześniej, w październiku 2019 r., swoim wystąpieniem generalnym do prezesów RPD interweniował też w sprawie naruszania prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych poprzez orzekanie o tzw. „pieczy bieżącej”, a nie „pieczy zastępczej”. [czytaj więcej] 

RPD jest jednoosobowym organem, który stoi na straży szeroko rozumianych praw dziecka. Swoje działania podejmuje z własnej inicjatywy, kierując się zasadą dobra dziecka. [więcej] 

W przypadku problemu, poczucia krzywdy lub zagrożenia, młody człowiek może skorzystać m.in. z [Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka], wybierając: 800 12 12 12. Nieletni potrzebujący pomocy znajdą ją także pod innymi numerami, na przykład kontaktując się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 czy Młodzieżowym Telefonem Zaufania 9288.

 

Zobacz także:

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

Konwencja o prawach dziecka

 

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.