Problemy, moda czy brak asertywności mogą sprawić, że młody człowiek zdecyduje się na kontakt z narkotykami. Ten z kolei szybko może przerodzić się w uzależnienie.

Młodzi bardziej podatni

Organizmy osób młodych są mniej odporne na wyniszczające działanie dużej części używek oraz na sam mechanizm uzależnienia. Zarówno spożywanie alkoholu, jak i stosowanie wszelkiego rodzaju narkotyków i dopalaczy może powodować nieodwracalne zmiany w zdrowiu fizycznym i psychicznym nastolatka.

– Uzależnienia to nadal ogromne zagrożenie, szczególnie dla młodych osób, jeżeli chodzi o używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. (…) To wynika z naszej biochemii, z fizjologii, budowy organizmu – różnej dla płci czy też różnej dla wieku – podkreśla dr n. med. Lech Grodzki, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu.

 

Statystki niepokoją

W przeprowadzonej w 2017 roku [kampanii] „Melanż. Oczekiwania vs rzeczywistość”, Główny Inspektorat Sanitarny przestrzegał polską młodzież przed stosowaniem używek, w tym narkotyków i dopalaczy. W przytoczonych wtedy badaniach instytucja podała, że co trzeci pytany nastolatek miał doświadczenie z marihuaną i substancjami podobnymi.

Z kolei z przeprowadzonego pod koniec 2016 roku badania konsumpcji substancji psychoaktywnych przez młodzież „Młodzież 2016”, sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wynika, że 31 proc. badanych – uczniów szkół ponadgimnazjalnych – miało wiedzę, gdzie kupić narkotyki, a kolejne 22 proc. „łatwo mogłoby się tego dowiedzieć”.

Otrzymanie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy propozycji dotyczących narkotyków, takich jak amfetamina, kokaina, ecstasy czy LSD potwierdzało (zależnie od rodzaju substancji) od 1 do 7 proc. pytanych. Za to 37 proc. respondentów przyznało, że proponowano im marihuanę lub haszysz. Wyniki są niepokojące, a zapoznając się z nimi należy pamiętać, że część młodzieży, która odpowiadała na pytania, mogła podlegać różnego rodzaju presjom, co w efekcie zaniżałoby właściwe dane.

„Najczęściej przyjmowanymi narkotykami są marihuana lub haszysz. Raz lub dwa razy w życiu używało ich 14% uczniów, 3–9 razy – 13% badanych, 10–39 razy 7%, a więcej niż 40 razy – 8%” – czytamy w raporcie.

Według badań z 2015 roku na grupie reprezentatywnej polskich uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat), które przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) – wśród osób młodych, mających za sobą doświadczenia z nielegalnymi substancjami, „większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem”.

„Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 25,0% młodszych uczniów i 43,0% starszych uczniów” – wskazano.

Po marihuanie i haszyszu najbardziej rozpowszechnioną substancją nielegalną wśród uczniów gimnazjum jest LSD lub inne halucynogeny (5,5 proc.), natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych amfetamina (7,1 proc.) – wynika ze wspomnianych badań.

Co może wskazywać na to, że dziecko bierze?

U przyczyn sięgania po narkotyki przez ludzi młodych mogą leżeć m.in.: wpływ środowiska rówieśniczego, ciekawość, stres, ale także różnego rodzaju problemy rodzinne czy związane z wiekiem dorastania.

Dr n. med. Piotr Hydzik, toksykolog i kierownik Oddziału Toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zwraca uwagę, że dostrzeżenie symptomów zażywania narkotyków przez nieletnich jest „dość łatwe i podkreślane przez psychologów”. Jeżeli młody człowiek opuszcza się w nauce, znika z domu, przychodzi „w stanie wskazującym” – coś się dzieje – podkreśla lekarz.

– To mogą być szerokie lub wąskie źrenice, niepokój psychoruchowy, narastanie agresji, nerwowe reakcje na rozmowy, opuszczanie się w nauce, niechęć do jedzenia, chudnięcie, nie dbanie o wygląd zewnętrzny. To zmiana rytmu życia – dziecko często nie śpi w nocy, coś się dzieje w jego pokoju – to już powinno nas zaciekawić – tłumaczy.

Toksykolog wskazuje też na częste zamykanie się w sobie młodego człowieka sięgającego po narkotyki.

– Unika rozmów na różne tematy, na przykład „co w szkole”, alienuje się od swojego otoczenia, zaczyna zbliżać się z jakąś grupą innych nastolatków – i  prawdopodobnie dochodzi tutaj do wspólnego sięgania po różne narkotyki – popełnia jakieś wykroczenia, kradzieże. To sygnały, że mamy problem – dodaje dr n. med. Piotr Hydzik.

Gdzie szukać pomocy?

Młodzież mająca problem z substancjami psychoaktywnymi znajdzie pomoc m.in. w internecie. Wiedzę oraz wsparcie ze strony ekspertów oferują Poradnia Narkotykowa On-line: https://www.narkomania.org.pl czy strona internetowa http://www.e-stawiamnazdrowie.pl. Z kolei na stronie internetowej kampanii „Melanż. Oczekiwania vs rzeczywistość”, obok przydatnych informacji i możliwości nawiązania kontaktu z ekspertem, znajdziemy ogólnopolską [mapę ośrodków], które oferują pomoc osobom uzależnionym.

Problemy z narkotykami i dopalaczami pomogą rozwiązać także: Telefon Zaufania dla Młodzieży (tel. 116 111) oraz Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych (800 199 990), czynny codziennie w godz. 16-21.

Czytaj również: „[Wywiad] z dr. n. med. Piotrem Hydzikiem. >>Podział na narkotyki miękkie i twarde nie ma sensu<<”. / oraz „[Dopalacze], czyli nowe narkotyki”.

 

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.