Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt ustawy antyprzemocowej, którego celem jest ochrona ofiar przemocy domowej. Przepisy pozwolą na natychmiastową eksmisję sprawcy bądź sprawczyni przemocy.

30 kwietnia 2020 roku Sejm prawie jednomyślnie uchwalił ustawę antyprzemocową. Teraz trafiła ona pod obrady Senatu.

„Z dumą mogę dziś zaprezentować ustawę przyjętą przez Sejm, która tworzy realne narzędzie pomocy dla ofiar przemocy domowej. Mam nadzieję, że wkrótce przepisy te staną się obowiązującym prawem, a Polska będzie krajem, w którym standard ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową będzie należał do najwyższych” – mówił 1 maja podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Ustawa antyprzemocowa zakłada dodanie do ustawy o policji przepisu, który pozwoli funkcjonariuszom na wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania wspólnie zamieszkałego z ofiarą przemocy. Nakazy i zakazy będą natychmiast egzekwowane, łącznie z użyciem środków przymusu i mogą być wydawane łącznie. Funkcjonariusz może sprawcy wskazać miejsce noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. Uprawnienia do wydania nakazu będzie miała również Żandarmeria Wojskowa.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą, uprawniony organ będzie miał prawo wydać zakaz lub nakaz, po czym wręczyć go osobie podejrzanej lub zostawić w drzwiach jej domu. Samo zgłoszenie będzie poprzedzone przesłuchaniem świadków lub ofiar.

Nakaz lub zakaz będzie składał się z: podania podstawy prawnej, daty i miejsca czynności, danych policjantów wydających nakaz, danych osoby stosującej przemoc, danych osób dotkniętych przemocą, uzasadnienia oraz pouczenia o możliwości złożenia zażalenia.

Osoba dotknięta zakazem lub nakazem ma prawo przed opuszczeniem lokalu zabrać swoje rzeczy osobiste, a także przedmioty potrzebne do pracy. Niezastosowanie się do zakazu bądź nakazu jest wykroczeniem. Grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 5000 zł.

Przemoc domowa to poważny problem społeczny. Statystyki policyjne wskazują, że prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych w innych państwach. Podobne wprowadzono w Austrii i Czechach.

W ostatnim czasie o problemie nasilania się przemocy domowej – związanym z  obowiązującym w Polsce stanem epidemii –  alarmował m.in. UNICEF Polska. [czytaj więcej]

 

Czytaj także:

Utrudniona walka z przemocą w rodzinie

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.