Minister Edukacji Narodowej (MEN) Dariusz Piontkowski poinformował, że rok szkolny 2020/2021 planowo rozpocznie się 1 września. Według zapowiedzi zajęcia mają odbywać się w szkole z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Szef resortu poinformował, że ministerstwo na obecną chwilę planuje rozpoczęcie nowego roku szkolnego w dniu 1 września. Minister zapowiedział również, że powrót do szkół po wakacjach ma odbyć się w tradycyjny sposób, czyli zajęcia będą przeprowadzane w salach lekcyjnych.

„Chcemy, żeby podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami, zajęcia odbywają się w szkołach” – wyjaśnił Dariusz Piontkowski.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli w związku z powrotem do szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dotyczące zachowania w placówkach podczas trwającej epidemii.

Jedną z podstawowych zasad jest częste mycie rąk oraz zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania. Ponadto przy wejściu mają zostać umieszczone płyny do dezynfekcji rąk.

Do szkół będą mogły przychodzić osoby bez objawów infekcji oraz gdy pozostali domownicy nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie. Szczególną ochroną zostaną objęci pracownicy z problemami zdrowotnymi, a także ci, którzy ukończyli 60 rok życia.

Ministerstwo nie wymaga noszenia maseczek podczas pobytu na zajęciach, jednak zaleca organizację lekcji tak, by zachować minimalny 1,5 m dystans między osobami przebywającymi na terenie placówki.

MEN poleca również częste wietrzenie sal oraz codzienną dezynfekcję sprzętu i podłóg.

Szef resortu zwrócił się do dyrektorów szkół, by przygotowali wewnętrzne regulaminy dotyczące działania placówek w okresie pandemii.

„W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14, Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia” – czytamy w oficjalnym komunikacie resortu.

 

Szczegółowe wytyczne dostępne są na [stronie] Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Czytaj również:

Zamknięte szkoły, uczelnie wyższe i instytucje kultury

Organizacja zajęć w szkołach podstawowych – wytyczne MEN, MZ i GIS

 

 

Marta Klimczak/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.