Organizacja zajęć w szkołach podstawowych – wytyczne MEN, MZ i GIS

Od 25 maja uczniowie klas I-III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Szkoły są zobowiązane do przestrzegania szeregu zasad sanitarnych i organizacyjnych.