26 czerwca jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Narkomanii. To m.in. okazja do pokazania osobom uzależnionym, że przy wsparciu ze strony bliskich i specjalistów możliwy jest powrót do życia bez narkotyków” – wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 7 grudnia 1987 roku Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ma zwracać uwagę na problem używania narkotyków i tzw. dopalaczy oraz przyjmowania leków w celu odurzania się. Jest znany również pod nazwą Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

GIS podaje, że w Polsce rocznie na skutek używania narkotyków umiera około 200 osób. Zatrucia – zsumowane z zatruciami nowymi substancjami psychoaktywnymi – liczone są w tysiącach. Osoby najczęściej przyjmujące narkotyki to młodzież i tzw. młodzi dorośli, czyli w przedziale od 15 do 34 lat. Według „Raportu o stanie narkomanii w Polsce 2019” wydanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku deklarował co dziesiąty badany z tej grupy wiekowej.

 

Gdzie szukać pomocy?

Jak wskazuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii obecnie w Polsce działa 76 ośrodków stacjonarnych i 212 placówek ambulatoryjnych pomagających uzależnionym. Pomoc niosą także m.in. dzienne ośrodki leczenia uzależnień, szpitalne oddziały leczenia uzależnień i oddziały detoksykacyjne.

W Polsce funkcjonują też infolinie i telefony zaufania dla osób dotkniętych narkomanią takie jak bezpłatna, całodobowa infolinia GIS 800 060 800 i ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” 801 199 990 prowadzony przez KBPN. W przypadku nagłym, zagrażającym życiu lub zdrowiu należy telefonować na numer alarmowy 112.

„Pamiętaj, że leczenie jest dostępne i bezpłatne, a uzależnienie jest jednostką chorobową,  którą można leczyć. Leczenie w poradni uzależnień nie wymaga skierowania od lekarza rodzinnego” – przypomina GIS.

Więcej o MDZN i narkotykach przeczytamy [tutaj].

 

Czytaj także:

Narkotyki. Chroń swoje dziecko

Wywiad z dr. n. med. Piotrem Hydzikiem. „Podział na narkotyki miękkie i twarde nie ma sensu”

 

Mateusz Wójtowicz/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.