3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma upowszechnić idee tolerancji, szacunku dla innych, a także integracji z osobami niepełnosprawnymi. Ważnymi zadaniami, jakie wyznaczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych, która już od 50 lat zajmuje się problematyką niepełnosprawności, jest konieczność działań na rzecz osób niepełnosprawnych z pozostałymi obywatelami, wyrównywanie szans w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie w wykluczaniu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Niepełnosprawność to jeden z ważniejszych problemów współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że na całym globie żyje ponad 650 mln osób dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami, tylko w Polsce jest to prawie 5,5 mln takich ludzi. Za najczęstsze przyczyny niepełnosprawności uznaje się schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne.

„Liczba osób niepełnosprawnych co roku się zwiększa. 80 proc. z nich pochodzi z krajów o niskim dochodzie i pozbawionych jest dostępu do podstawowych usług państwa, takich jak opieka medyczna, rehabilitacja czy edukacja” – podaje Światowa Organizacja Zdrowia.

Należy pamiętać, że nie ma jednej, powszechnie uznawanej definicji niepełnosprawności.

Źródło: unic.un.org.pl

 

Ustanawiając 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, ONZ chce podkreślić potrzeby osób niepełnosprawnych, zwrócić uwagę na osoby z różnymi dolegliwościami oraz zachęcić wszystkich do pomocy tym, którzy jej potrzebują.

W Polsce swoje życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych złożyli m.in. para prezydencka, Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda oraz minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

 

„Często odnosiłam wrażenie, że niewidzący – widzą więcej, niesłyszący – bardzo uważnie słuchają, niepełnosprawni fizycznie – zaskakują sprawnością, a niepełnosprawni intelektualnie – odkrywaniem tego, co w życiu najważniejsze, że miłość i szacunek należy się każdemu człowiekowi” – podkreśliła pierwsza dama.

 

 

1 października 2019 r. ruszyła pierwsza edycja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Celem projektu resortu rodziny jest wprowadzenie usługi opiekuna osobistego, który ma być wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. [czytaj więcej]

 

Polecamy także:

„STOP barierom” – kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Dziecko z niepełnosprawnością w szkole

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.