8 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce kwarantanną objętych jest blisko 153 tys. osób. Każda z nich jest zobowiązana do przestrzegania zaleceń służb sanitarnych. Przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące takiej sytuacji.

Kwarantanna obejmuje ludzi, którzy mieli bliski kontakt z zakażonymi bądź są podejrzewani o zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Od 1 kwietnia dotyczy również domowników mieszkających z taką osobą. [czytaj więcej] Obecnie jej okres wynosi 14 dni, z możliwością przedłużenia do 21 dni.

W kontrolowaniu kwarantanny pomagają służby – wśród nich policja, która sprawdza, czy osoby odizolowane wypełniają warunki i pozostają na wskazanym wcześniej miejscu. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialną postawę i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych. [czytaj więcej]

 

Jak zachowywać się w czasie kwarantanny?

Ministerstwo Zdrowia wydało szereg zaleceń, do których w okresie odbywania kwarantanny należy się bezwzględnie stosować. Przede wszystkim nie możemy opuszczać domu – także w celu zrobienia zakupów. Można o to poprosić znajomych, bliskich lub sąsiadów. W przypadku zaistnienia konieczności, w zakupach pomogą także funkcjonariusze policji. Zabronione jest również wyprowadzanie na spacer psa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba odbywająca kwarantannę mieszka w domu z ogrodem, do którego nie mają dostępu inni ludzie. Należy także przestrzegać zasad higieny, zwłaszcza [rąk].

W przypadku potrzeby zrealizowania e-recepty warto upoważnić kogoś zaufanego. Jeżeli kwarantanną objęta jest osoba samotna, powinna zadzwonić do gminy, w której mieszka, z prośbą o pomoc w załatwianiu swoich spraw.

Resort podkreśla, że osoba przebywająca w kwarantannie jest zobowiązana do udzielania wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia. W razie jego pogorszenia należy niezwłocznie powiadomić sanepid i służby medyczne.

 

Dla kogo kwarantanna?

Każda decyzja o kwarantannie jest poprzedzona szczegółowym wywiadem epidemiologicznym i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Wydaje ją inspekcja sanitarna bądź lekarz, który musi poinformować o tym inspekcję. Decyzja w związku z zarządzeniem kwarantanny jest podejmowana indywidualnie.

Kwarantanna jest nakazana m.in. osobom, które pozostawały w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut z osobą chorą. Ordynuje się ją również w przypadku osób, które rozmawiały twarzą w twarz z osobą z objawami koronawirusa oraz wobec współlokatorów osoby chorej.

Dotyczy także Polaków wracających z innych krajów. Po przekroczeniu granicy każdy zostaje zbadany i skierowany na obowiązkową kwarantannę domową. Wyjątek stanowią kierowcy transportu towarowego i osobowego w trakcie wykonywania obowiązków.

Zgodnie z nowymi warunkami kwarantanny zarządzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, kwarantanną zostały objęte również osoby mieszkające w Polsce, a pracujące za granicą. Granice Polski mają być zamknięte do 3 maja.

 

Pomoc innych służb

Służby sanitarne w Polsce wspiera m.in. policja. Funkcjonariusze sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną zachowują jej warunki i pozostają w miejscu wskazanym przez służby. Przypominają także, że za złamanie zasad kwarantanny grozi kara finansowa. Obecnie może ona sięgać 30 tysięcy złotych. [czytaj więcej]

Policja zwraca też uwagę na główne ryzyko niestosowania się do obostrzeń sanitarnych: roznoszenie choroby i zarażanie kolejnych osób.

Od początku kwietnia osoby objęte kwarantanną mają obowiązek korzystania z rządowej aplikacji ułatwiającej kontrolę i kontakt ze służbami.  [czytaj więcej] 

Z obowiązku korzystania z aplikacji „Kwarantanna domowa” zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku oraz te, które złożą oświadczenie, że nie są abonentami, użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego jej zainstalowanie.

Funkcjonariusze, którzy przynajmniej raz na dobę sprawdzają osoby objęte kwarantanną a nieużywające aplikacji, nie wchodzą z nimi w bezpośredni kontakt. Nie wejdą też do domu czy mieszkania. Za każdym razem policjanci są umundurowani i kontaktują się z telefonu służbowego, z odległości pozwalającej na potwierdzenie obecności osoby w wyznaczonym miejscu. Podczas rozmowy funkcjonariusz upewnia się również, czy takiej osobie nie jest potrzebna żadna pomoc.

 

Policja radzi, by wszelkich informacji nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej szukać na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Z kolei Ministerstwo Zdrowia podało numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590. Z podobną inicjatywą wyszły Wojska Obrony Terytorialnej, udostępniając całodobową infolinię dla osób przebywających w kryzysie podczas kwarantanny. [czytaj więcej] 

 

 

Polecamy także:

MC udostępnia aplikację „Kwarantanna domowa”

Służby ratunkowe proszą: Nie kłam w sprawie koronawirusa

Trwa internetowa akcja „Zostań w domu”

 

Marcin Loch/Mateusz Rzepecki/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.