Policja apeluje o odpowiedzialność i realizowanie zaleceń służb sanitarnych i mundurowych – zwłaszcza w sprawie kwarantanny. Funkcjonariusze zaznaczają, że osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów związanych z epidemią mogą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

W związku z prowadzeniem ścisłego nadzoru nad osobami objętymi kwarantanną domową policjanci każdego dnia sprawdzają, czy przestrzegają one obowiązku pozostawania w domach. Informacje zebrane podczas wizyt funkcjonariusze przekazują wojewodom i służbom sanitarnym.

Liczba osób, które nie stosują się do poleceń władz, maleje, jednak nadal zdarzają się przypadki niefrasobliwości i ignorowania przepisów związanych z epidemią. Niektóre osoby objęte kwarantanną opuszczają miejsce izolacji narażając w ten sposób zdrowie i życie innych ludzi. Policja codziennie otrzymuje informacje od sąsiadów, którzy alarmują, że osoby zakwalifikowane do kwarantanny mogą łamać obowiązek pozostania w domu. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane.

Policja zaznacza, że wobec osób, które nie stosują się do rozporządzeń i zaleceń władz państwowych, zostaną wyciągnięte poważne konsekwencje prawne. Po otrzymaniu informacji od policji, służby sanitarne mogą nałożyć wysoką karę finansową. Mandat za nieprzestrzeganie obowiązkowej kwarantanny może wynieść nawet 30 tys. złotych. Osobie z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, która opuściła wyznaczone miejsce, grozi kara pozbawienia wolności na rok. Zaostrzone przepisy i kary dotyczą również przedsiębiorców. [czytaj więcej]

Właściciele firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosują się do ograniczeń nałożonych przez Ministerstwo Zdrowia, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi. Za wykroczenie grozi mandat w wysokości 500 zł, a za popełnienie przestępstwa kara może dochodzić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze zaznaczają, że osoby objęte kwarantanną powinny poddać się rygorom izolacji w poczuciu społecznego obowiązku dbania o zdrowie pozostałych obywateli i chronienia ich przed zarażeniem.

„Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo, respektujmy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń – to nasze wspólne dobro!” – apeluje policja.

Funkcjonariusze jeszcze raz zachęcają wszystkich do wzięcia udziału w akcji #zostań w domu. Więcej o wydarzeniu możemy znaleźć [tutaj].

 

Czytaj także:

MC udostępnia aplikację „Kwarantanna domowa”

 

Agnieszka Wiśniewska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.