Trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 odczuwają wszyscy, również osoby niepełnosprawne. Z myślą o nich w znowelizowanej Tarczy Antykryzysowej zostały przewidziane różne ułatwienia – od dodatkowych zasiłków i dofinansowań po nowe programy pomocowe.

W czasie epidemii osoby niepełnosprawne mogą liczyć na specjalne wsparcie od państwa. W Tarczy Antykryzysowej przewidziano pakiet udogodnień, które mają poprawić ich sytuację.

 

Dodatkowe zasiłki

W Tarczy przewidziano dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przeznaczony jest dla rodziców dzieci niepełnosprawnych do osiemnastego roku życia. Przysługuje on ubezpieczonemu opiekunowi, który z powodu konieczności opieki nad dzieckiem nie może wykonywać pracy zawodowej. Dotyczy to sytuacji, gdy placówka edukacyjna, do której uczęszcza dziecko, jest zamknięta z powodu pandemii. [czytaj więcej]

Kolejny zasiłek dotyczy opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych. Świadczenie jest wypłacane osobom sprawującym opiekę w przypadku, gdy doszło do zawieszenia działalności ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych, ośrodków wsparcia czy placówek dziennego pobytu, której osoba była uczestnikiem.

 

Łatwiejsze uzyskanie lub przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności

W obszarze orzecznictwa wprowadzono kilka udogodnień: możliwość orzekania o niepełnosprawności bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, czasowe przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz czasowe przedłużenie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydłużeniu uległy także terminy ważności niektórych dokumentów: książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji emeryta-rencisty, legitymacje osób niepełnosprawnych czy karty parkingowe.

 

Nowe programy

Pierwszy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, wprowadzony został przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe mogą otrzymać osoby, które korzystały z zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w placówkach, których działalność w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem została zawieszona. [czytaj więcej]

Kolejna nowość to wideoinfolinia wprowadzona przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Polski Związek Głuchych. Dedykowana jest osobom niesłyszącym, które poszukują informacji w związku z epidemią koronawirusa. Dostęp do wideoinfolinii można uzyskać za pomocą komunikatorów internetowych lub aplikacji tłumacz on-line języka migowego. Pomoc działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.

 

Dofinansowanie placówek

Pomimo zawieszenia działalności różnych placówek, np. Warsztatów Terapii Zajęciowej, dofinansowanie ich wciąż jest realizowane. Działalność zawiesiły także Środowiskowe Domy Samopomocy, Kluby Samopomocy, Centa Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej. Także w tym przypadku dotacje dla nich nie zostały wstrzymane.

 

Zwiększenie podstawy kwoty bazowej do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Zwiększona została wysokość dofinansowania do kwoty bazowej wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Podstawę kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności podniesiono z 1800 do 1950 zł, natomiast na osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z 1125 do 1200 zł. Wzrósł także dodatek do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach. W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z 600 na 1200 zł, a w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z 600 na 900 zł. Pozwoli to na zachowanie ciągłości zatrudnienia.

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.