Termin, do którego wypłacany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy, został przesunięty do 24 maja 2020 roku. Przepisy przewidują także rozszerzenie uprawnień do zasiłku na rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 w związku z zamknięciem szkół, żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, został przedłużony do 24 maja 2020 roku. Tak jak dotychczas przysługuje opiekunom prawnym dziecka, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym.

Od 6 maja 2020 roku mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi. [czytaj więcej] Decyzje o otwarciu podejmuje organ założycielski we współpracy ze służbami sanitarnymi oraz po konsultacji z rodzicami. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi otwarcie placówek lub gdy rodzic mimo otwarcia nie zdecyduje się ze względu na stan epidemii posłać dziecka – nadal przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W celu otrzymania zasiłku pracownik lub zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie, że chce skorzystać z opieki nad dzieckiem do swojego pracodawcy/zleceniodawcy. Formularz oświadczenia znajduje się na [stronie] ZUS.

Uchwalone przez Sejm 31 marca 2020 roku przepisy przewidują także przyznanie zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych powyżej 8 roku życia. Od 26 marca zasiłek przysługuje rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Można przeczytać je [tutaj].

 

Czytaj także:

Przedszkola, żłobki i kluby dziecięce mogą już ponownie funkcjonować

 

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.