Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W jego ramach osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc finansową.

W związku z uruchomieniem programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym…” przez PFRON, przyznawana jest pomoc finansowa. Jej adresatami są dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia. Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

 

Warunkiem otrzymania świadczenia jest utrata (w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku) na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego  oraz stanu epidemii możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.  Może być ono przyznane na okres maksymalnie trzech miesięcy. Program nie określa kryterium dochodowego. PFRON na tę formę pomocy przeznacza 174 mln złotych.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. online przez [System Obsługi Wsparcia] (SOW) lub w placówce pocztowej – wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON pod numerami: 517 373 975 (godz. 9.00-20.00) lub 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz konsultantom infolinii SOW – 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Więcej na temat programu można przeczytać na [stronie] PFRON.

Klaudia Nowakowska/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.