Od 1 września zarówno rodzicom, jak i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie będzie możliwe w przypadkach zamknięcia placówek oraz niemożności sprawowania opieki przez: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, placówki pobytu dziennego oraz miejsca zatrudniające dziennych opiekunów z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusa.   

Z rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że zasiłek przysługuje od 1 do 20 września 2020 roku z powodu braku możliwości funkcjonowania placówki dydaktycznej bądź opiekuńczej. Świadczenie będzie możliwe w przypadku „zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu koronawirusa, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały”.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki ze strony m.in. żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy placówki pobytu dziennego spowodowanego ograniczeniem funkcjonowania danych miejsc w związku z wirusem.

 

Zasady, co do kwestii komu przysługiwało będzie świadczenie, są podobne jak dotychczas.

Źródło: MRPiPS

 

Starając się o zasiłek należy złożyć oświadczenie u pracodawcy (formularz znajduje się [tutaj]) lub w przypadku osób prowadzących własną działalność, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. [czytaj więcej]

Całość konferencji z udziałem min. rodziny Marleny Maląg oraz min. edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego można zobaczyć poniżej.

 

Polecamy także:

Bezpieczny powrót do szkoły

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w czasie epidemii

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.