Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało trzy możliwe warianty dotyczące funkcjonowania szkół i placówek edukacyjnych w czasie epidemii koronawirusa. Zalecenia, które mają obowiązywać od 1 września 2020 roku, zostały skonsultowane z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne w szkołach i placówkach edukacyjnych zostały wprowadzone przez GIS, resort zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pierwszy z zaproponowanych wariantów (wariant A) dotyczy kształcenia tradycyjnego. Polega on na prowadzeniu zajęć w szkołach i stosowaniu się do wytycznych.

„W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek” – zaznacza resort edukacji narodowej.

W przypadku takiej sytuacji dopuszczalne będzie wprowadzenie jednego z pozostałych wariantów kształcenia.

Kolejny – mieszany system kształcenia, czyli hybrydowy (wariant B) wprowadzany jest do placówki edukacyjnej w sytuacji zagrożenia zarażeniem lub wyłączenia części uczniów bądź pracowników dydaktycznych z tradycyjnego kształcenia. Decyzję co do wprowadzenia mieszanego systemu nauczania podejmie dyrekcja po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi ze strony organu prowadzącego.

Wariant kształcenia zdalnego (wariant C) obejmuje wykluczenie całej przestrzeni szkoły z funkcjonowania. W takiej sytuacji dyrektor placówki edukacyjnej po opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawiesza tradycyjne nauczanie i kieruje wszystkich uczniów na tryb zdalny.

 

Pomimo powstających wytycznych związanych z wariantami funkcjonowania szkół w Polsce, należy pamiętać, że „minister edukacji narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju”.

 

Całość konferencji z udziałem min. Dariusza Piontkowskiego poświęconej bezpieczeństwu w szkole od września 2020 roku można zobaczyć poniżej.

 

Polecamy także:

Porady UOKiK dla uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego

Bezpieczny powrót do szkoły

 

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.