Od 6 maja 2020 r. ponownie istnieje możliwość działania przedszkoli, żłobków oraz klubów dziecięcych, odbywać ma się to jednak pod szczególnym „reżimem sanitarnym”. Rodzicom, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek, nadal przysługuje zasiłek opiekuńczy.

W środę (26 kwietnia) rząd premiera Mateusza Morawieckiego zapowiedział otwarcie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli. Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że ostateczna decyzja dotycząca kwestii ponownego funkcjonowania danej placówki zależy od organu założycielskiego i służb sanitarnych. Najpierw trzeba przeanalizować sytuację epidemiologiczną w danym regionie – wskazał rząd. Otwarte mogą być tylko te miejsca, w których spełniane będą wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Zalecenia MRPiPS

Jak zaznacza resort rodziny „bezpieczeństwo dzieci i pracowników to priorytet”. Minister Marlena Maląg zwraca uwagę, iż otwarcie przedszkola lub żłobka jest możliwością, a nie nakazem. Wszystko zależy od bezpieczeństwa w danym regionie oraz stopnia przygotowania placówki do ponownego funkcjonowania. Szefowa resortu podkreśla, że „organ prowadzący na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie”. Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wójt burmistrz bądź prezydent miasta pełni nadzór nad placówkami publicznymi oraz prywatnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Również sanepid w dowolym czasie może przeprowadzić kontrolę dotyczącą spełniania tych warunków w przedszkolu lub żłobku.

– W pierwszej kolejności placówka musi zweryfikować, czy może zapewnić realizację wytycznych resortu rodziny i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Po drugie, powinna zebrać – zdalnie, np. telefonicznie lub mailowo – informacje od rodziców o liczbie dzieci, które po otwarciu instytucji byłyby powierzone opiece oraz na jaki czas. Po trzecie, kluczowa jest współpraca podmiotu prowadzącego instytucję opieki z inspekcją sanitarną. Decyzja o uruchomieniu oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa powinna zostać skonsultowana z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Resort podał, że do przedszkoli, żłobków oraz klubów dziecięcych przekazywane są środki do dezynfekcji. Ministerstwo rodziny rozesłało też ankietę dotyczacą otwarcia placówek.

– Z informacji, jakie do nas docierają wynika, że samorządy rozważają otwieranie żłobków po 11 maja, a organy prywatne – jak najszybciej – mówi szefowa ministerstwa rodziny.

MRPiPS uruchomiło również specjalną infolinię, gdzie dyżurni eksperci od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 będą odpowiadać na pytania dot. funkcjonowania placówek. Zainteresowani mogą dzwonić pod nr: 22 461 60 68.

 

Wytyczne GIS dla żłobków i klubów dziecięcych

W związku z możliwością otwarcia żłobków oraz klubów dziecięcych GIS wydał szczegółowe wytyczne dotyczące m.in. organizacji opieki nad dziećmi, higieny, dezynfekcji pomieszczeń i gastronomii. Inspektorat przedstawia także zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wśród personelu. Wytyczne mają być wsparciem dla organów prowadzących placówki w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

GIS wskazuje, że w grupie powinno przebywać do 12 dzieci w wyznaczonej i stałej klasie. W uzasadnionych przypadkach tę liczbę można zwiększyć do 14. Z sali należy usunąć przedmioty, które trudno dezynfekować. Dyrektorzy placówek powinni uniemożliwić kontakty podopiecznych z różnych grup, a także maksymalnie ograniczyć je z osobami z zewnątrz.

 

Ministerstwo oraz Inspektorat wskazują, że minimalna przestrzeń do wypoczynku i zabawy na zajęciach nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko. Dotyczy to także opiekunów. Do grupy przyporządkowani powinni być ci sami pedagodzy.

GIS wydał też zalecenia dotyczące mycia rąk. Rekomenduje „monitoring codziennnych prac porządkowych oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych”.

 

W pomieszczeniach gastronomicznych obowiązuje utrzymanie wysokiej higieny. Wytyczne obejmują: mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, a także naczyń i sztućców. Posiłki wydawane mają być zmianowo, a blaty, poręcze i krzesła czyszczone po każdej grupie użytkujących je dzieci.

 

Więcej informacji o wytycznych dla żłobków i klubów dziecięcych znajduje się [tutaj].

GIS rekomenduje wyznaczenie w każdej placówce pomieszczenia lub wydzielonego obszaru przeznaczonego do izolacji na wypadek podejrzenia u kogoś zakażenia koronawirusem bądź zachorowania na COVID-19.

 

Przedłużenie zasiłku opiekuńczego

Rząd zapowiedział przedłużenie [dodatkowego zasiłku opiekuńczego]. Rozwiązanie kierowane jest do rodziców, którzy opiekują się dzieckiem w domu, gdyż z powodu sytuacji epidemii placówki nadal pozostają zamknięte. Zgodnie z zaplanowanym rozporządzeniem prawo do pobierania świadczenia będzie przysługiwało do 24 maja 2020 roku. [czytaj więcej]

 

Wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.