Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) informuje, że w styczniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce osiągnęła poziom 5,6 procent. Resort rodziny podkreśla, że to o 0,2 punktu procentowego więcej niż przed miesiącem, ale prawie (0,9) jeden punkt procentowy mniej niż w styczniu 2021 roku.  

MRiPS podaje, że w styczniu 2022 roku w polskich urzędach pracy zarejestrowanych było 927 800 osób bezrobotnych. Resort podkreśla, że dynamika wzrostu bezrobocia pod koniec stycznia w porównaniu do poprzedniego miesiąca była najniższa od kilkunastu lat. [czytaj więcej]

„W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2022 roku było o 162,6 tys. (tj. o 14,9 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia 2021 roku” – zaznacza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Resort rodziny podaje, że w styczniu bezrobocie rejestrowane wynosiło 5,6 procent.
Jeżeli chodzi o stan stopy bezrobocia w naszym kraju, to najniższe bezrobocie jest w województwie wielkopolskim, gdzie w styczniu bezrobocie wynosiło 3,2 procent. Natomiast najwyższa stopa bezrobocia jest w woj. warmińsko-mazurskim, to ponad 9 procent. W rejonie Kujaw stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi niecałe 8 procent.

 

Polecamy także:

„Zatrudniam, bo warto, pracuję, bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami”

Prawie 75 proc. pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca pomaga łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.