Niemal 75 proc. pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a ponad 50 proc. z nich ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy. To wnioski z badania Kantar dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wzmacnianie rodzin i realizacja skutecznej polityki prorodzinnej nie może być pełna bez udziału pracodawców – komentuje wyniki badania Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentowało wyniki badania podczas debaty „Pracodawcy PRO FAMILIA” z udziałem m.in. przedstawicieli spółek Skarbu Państwa. [czyta więcej]

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

Polityka prorodzinna firm – wyniki badania

Z badania wynika, że 72 proc. Polaków zgadza się, że ważne jest, żeby firma prowadziła własną politykę prorodzinną. Jest to istotne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, choć nieco częściej zgadzają się z tą opinią kobiety (74 proc. kobiet wobec 72 proc. mężczyzn).

Zdecydowana większość pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Takiej odpowiedzi udzieliło 73 proc. ankietowanych. Z kolei 58 proc. pracujących ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy.

 

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Marlena Maląg podkreśla, że w kontekście działań prorodzinnych i wzrostu dzietności niezmiernie istotna jest sytuacja kobiet na rynku pracy.

– A ta poprawiła się na przestrzeni ostatnich lat. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 15-64 w drugim kwartale 2020 roku wyniósł w Polsce ok. 64 proc., co oznacza wzrost o blisko 13 proc. w porównaniu z 2015 rokiem – mówi minister rodziny i polityki społecznej.

Poprawił się również współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku 15-64 lata. W drugim kwartale 2020 roku wynosił 66 proc. (wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z 2015 rokiem). Zmniejszyło się też bezrobocie. W drugim kwartale 2020 roku (według danych Eurostatu) bezrobocie BAEL wśród  kobiet w wieku 15-74 wynosiło ponad 3,7 proc. (spadek o ponad 52 proc. w porównaniu z 2015 rokiem). To 4,1 p. proc. mniej niż średnia dla Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

Prorodzinny pracodawca atrakcyjny na rynku pracy

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że przy wyborze miejsca pracy to, czy pracodawca prowadzi własną politykę prorodzinną, jest ważne aż dla 75 proc. badanych (i dotyczy to zarówno osób posiadających dzieci do 17. roku życia – 75 proc.,  jak i dopiero planujących założenie rodziny – 74 proc.). Odsetek ten wzrasta aż do 93 proc. wśród osób, które mają troje lub więcej dzieci.

Te dane powinny być sygnałem dla wszystkich firm, że warto inwestować w rozwiązania prorodzinne, ułatwiać rodzinom łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci – mówi minister rodziny i przypomina badania przeprowadzone na potrzeby Strategii Demograficznej 2040, opracowanej przez resort rodziny. Wynika z nich, że dla 41 proc. badanych na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma „pewność i stabilność zatrudnienia”. To dwa z trzech – obok mieszkania – najważniejszych czynników sprzyjających posiadaniu dzieci.

– Warto rozmawiać o najlepszych rozwiązaniach prorodzinnych wprowadzanych w firmach. O możliwych sposobach współpracy w tym zakresie. Warto dzielić się  dobrymi praktykami. Dlatego debata, na którą zaprosiliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawicieli pracodawców – prezesów głównych firm – jest tak ważna, bo otwiera nowy rozdział współpracy w ramach szerokiej Koalicji PRO FAMILIA, do której zapraszam wszystkich polskich pracodawców – mówi minister Marlena Maląg.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie. Pracownik, który czuje wsparcie od pracodawcy i może swobodnie łączyć życie zawodowe z rodzinnym, jest najlepszym kapitałem dla firmy. Spółki Skarbu Państwa osiągają imponujące wyniki finansowe, realizują rozwojowe inwestycje dzięki swoim pracownikom. Państwowe podmioty wyznaczają nowe, lepsze standardy, wdrażając szereg rozwiązań wspierających ich w godzeniu życia zawodowego z byciem rodzicami – podkreśla Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Badanie Kantar na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzono technika CATI, w dniach 4-12 listopada 2021 roku na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.

 

Oddział Informacji i Analiz,

Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.