Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeprowadził badanie rynku dotyczące opłat pobieranych przez sieci handlowe. Kontrola dotyczyła następujących usług: logistycznych, informatycznych lub działań na rzecz dostawców, jeśli chodzi o produkty rolne oraz spożywcze.

Efektem badania jest raport ukazujący działania sklepów, które „mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej”. Urząd informuje, że aktualnie toczą się postępowania w sprawie działań sieci sklepów, które najprawdopodobniej wykorzystywały swoją przewagę względem mniejszych podmiotów z branży. [czytaj więcej]

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zwraca uwagę, że obserwuje rynek rolno-spożywczy, jeśli chodzi o wykorzystywanie przewagi przez największe sieci handlowe. Najbardziej sprawdzane są działania podmiotów wobec dostawców rolno-spożywczych. Warto zaznaczyć, że realizowanie opłat okołosprzedażowych jest powszechną praktyką sieci handlowych, szczególnie tych największych.

„Dlatego przeprowadziliśmy badanie rynku, w którym dokładnie sprawdziliśmy te działania. Część z pobieranych opłat nie budzi naszych zastrzeżeń, jednak zidentyfikowaliśmy szereg innych, które stanowią nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej wobec dostawców. Z takimi praktykami będziemy stanowczo walczyć. Już w trakcie badania wszczęliśmy pierwsze postępowania dotyczące praktyk podmiotów podejrzewanych o wykorzystywanie opłat do działań na niekorzyść swoich mniejszych kontrahentów” – podkreśla Tomasz Chróstny.

Urząd podaje, że badanie dotyczyło 35 podmiotów prowadzących 52 sieci handlowe. Co ważne, każdy sklep naliczał opłaty za usługi okołosprzedażowe. Jak podaje UOKiK, tylko „w latach 2016-2020 wysokość przychodów sieci handlowych z tego tytułu wyniosła około 5 mld zł rocznie”. Ponad 97 proc. podanej kwoty z uzyskiwanych przychodów przypadało na 12 konkretnych sieci.

Tak zwane dodatkowe opłaty stanowiły nawet kilkanaście procent wartości zakupów towarów. Należy się przyjrzeć, za jakie rodzaje świadczeń dostawcy płacili najczęściej?

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd informuje, że praktyki naliczania opłat okołosprzedażowych są dozwolone tylko w przypadku ich wcześniejszego oraz jednoznacznego uzgodnienia. Dotyczy to m.in. usług marketingowych, ale również logistycznych, które powiązane są z przechowywaniem produktów.

 

Polecamy także:

Uwaga na letnie „wyprzedaże”!

Szeroki wachlarz wymówek przedsiębiorców, którzy unikają uregulowania długów wobec kontrahentów

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.