W grudniu 2020 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, wszczął 28 postępowań ws. spółek, które nie płaciły na czas swoim kontrahentom. W sumie w ubiegłym roku Urząd rozpoczął 100 postępowań dotyczących zatorów płatniczych.

UOKiK zwraca uwagę, że zatory płatnicze są nie tylko zagrożeniem dla uczciwych przedsiębiorców, ale także stanowią przeszkodę i opóźniają rozwój polskiej gospodarki. [czytaj więcej] Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują zapłaty za wydane towary bądź wykonane usługi, nie regulują także swoich zobowiązań. Zatory płatnicze są dotkliwe szczególnie dla małych firm, które nie posiadają wielkiego kapitału.

Celem postępowań względem spółek, które zalegają swoim współpracownikom, jest eliminacja opóźnień w płatnościach, które w czasie pandemii koronawirusa są szczególnie ważne i potrzebne małym firmom. Z badań wynika, że odsetek firm deklarujących problemy z przeterminowanymi płatnościami w Polsce waha się między 80-90 procent. 

– Informacje z ostatniego kwartału 2020 roku wskazują, że problem faktur opóźnionych o ponad 60 dni dotyczy już prawie połowy przedsiębiorców sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Otrzymanie w terminie zapłaty za dostarczone towary lub usługi może być warunkiem przetrwania firmy i utrzymania miejsc pracy osób w niej zatrudnionych. Aktualnie prowadzimy 100 postępowań wobec spółek, które mogą zalegać z płatnościami – podkreśla Tomasz Chróstny.

 

Pod koniec 2020 roku (w grudniu) Urząd wszczął postępowanie wobec 28  podmiotów zagrożonych zatorami płatniczymi, które dotyczyły m.in. branży spożywczej, budowlanej, transportowej oraz kosmetycznej. Firmy objęte kontrolą to przede wszystkim: Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska, Dhl Parcel Polska, Budimex, Celsa „Huta Ostrowiec”, Sokołów, Strabag, Cemex Polska, Ciech Soda Polska, Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki, Zakłady Mięsne Skiba, Pekaes, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, Grupa Producentów Drobiu, czy Wojas.

Kara może zostać nałożona na przedsiębiorcę, jeśli suma zaległych płatności pieniężnych w ciągu trzech miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln złotych. Urząd zaznacza, że od 2022 roku będzie to co najmniej 2 mln złotych. Sankcja, jaka grozi właścicielom spółek, którzy nie płacą swoim kontrahentom, to suma jednostkowych kar za każdą nieuregulowaną bądź zapłaconą po terminie należność. Pojedyncze kary obliczane są według specjalnego wzoru. Ich wysokość zależy przede wszystkim od wysokości zadłużenia oraz terminu opóźnienia w płatności. [więcej]

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że pierwsze decyzje dotyczące zatorów płatniczych zostaną wydane jeszcze w styczniu 2021 roku.

 

Polecamy także:

UOKiK: Uwaga na strony internetowe udające pośredników szybkich płatności

UOKiK ostrzega przed piramidami finansowymi

 

Karolina Gierat/Ostrzegamy.online

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ

Prosimy pamiętać, że zawsze można udzieloną zgodę odwołać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy Państwa dane które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszej strony: Państwa zapisy na Newsletter (o ile takie wystąpią), pliki cookies umożliwiające właściwą prezentację naszej strony.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my: Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000139773; nr NIP: 896-11-69-046, nr REGON: 931899215

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby w prawidłowy sposób wyświetlić Państwu stronę internetową.